953 αιτήσεις υποβλήθηκαν συνολικά στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/21-3-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 579 αιτήσεις για την κάλυψη 8 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. 
  • 374 αιτήσεις για την κάλυψη 4 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. 

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.178 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ8 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

223

ΠΕ7 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

67

ΠΕ2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

189

ΠΕ4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

268

ΤΕ2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

138

ΤΕ4 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

85

ΤΕ16 ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

208

 

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook