Αναρτήθηκαν στο Υλικό της Μονάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών Επιστημών και Φιλολογίας του ΙΕΠ τα νέα σενάρια για τα Αρχαία Ελληνικά από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Θεωρητικό πλαίσιο σύμπτυξης-μεταποίησης σεναρίων

Τα δύο επόμενα σενάρια δεν προτείνονται εδώ ως υποδειγματικά αλλά ως μια νέα σύνθεση που αξιοποιεί κάποια στοιχεία από τα ήδη υπάρχοντα σενάρια του Πρωτέα. Ο σχεδιασμός τους, όμως, υπακούει σε ένα σχήμα ολιστικής προσέγγισης, το οποίο χει σχηματοποιηθεί στον λεγόμενο «ρόμβο της γλωσσικής εκπαίδευσης». Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη συνεξέταση του γλωσσικού μηχανισμού ενός κειμένου, των ιδεών του και των χαρακτηριστικών του ως γραμματειακού / κειμενικού είδους αλλά και στη συστηματική καλλιέργεια μιας «κουλτούρας γραφής». Προβάλλει, τέλος, και τη σύνδεση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο με αυτό της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Η πρόταση που κατατίθεται εδώ προέκυψε από τη σύμπτυξη και τυποποίηση δύο εκτεταμένων σεναρίων του Πρωτέα και είναι εφαρμόσιμη για οποιοδήποτε άλλο από τα 2000 εκτεταμένα σενάρια. Η ιδέα της σύμπτυξης των σεναρίων αναδείχθηκε ως αξιοποιήσιμη πρακτική στην επιμορφωτική ημερίδα για τα εκπαιδευτικά σενάρια του προγράμματος «Πρωτέας» που πραγματοποίησε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 14/12/2018.

Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφονται με σαφήνεια κάποιες από τις επιμέρους ιδέες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε ένα καινούριο «μικροσενάριο». Το τελικό σενάριο είναι μικρότερο σε μέγεθος σε σχέση με το αρχικό, ακολουθεί την τυπική διάρθρωση των διδακτικών σεναρίων του Πρωτέα και προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες για ακόμη μικρότερα σενάρια με βάση τις εκτιθέμενες εδώ ιδέες. Τη σύμπτυξή του μπορούν να αναλάβει οποιοδήποτε ζεύγος εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο σε μία σχολική μονάδα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός:

α) Επιλέγει το αναλυτικό σενάριο της προτίμησής του και το αναδομεί σε συμπτυγμένη μορφή.

β) Προς τούτο επιλέγει να επικεντρωθεί σε μία ή περισσότερες ιδέες του αρχικού σεναρίου και τις συμπτύσσει σε ένα νέο δομημένο μικροσενάριο, που να είναι εφαρμόσιμο ακόμη και στον περιορισμένο διδακτικό χρόνο των είκοσι λεπτών.

γ) Μπορεί, επίσης, να προεκτείνει τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο και πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης, εφόσον αναθέσει εργασίες τύπου project στους μαθητές / τριες.

Μία τέτοια εκ νέου προσέγγιση των διδακτικών σεναρίων του Πρωτέα θα απελευθερώσει τη δημιουργικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών / τριών και θα εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή χρήση τους.

Δείτε τα σενάρια στα παρακάτω αρχεία:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook