Επαναληπτικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης Λατινικών Γ’ Λυκείου

Του Άρη Ιωαννίδη

ΚΕΙΜΕΝΑ

Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur

………………………………………………………………………………………

Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: “ego libenter tibi mea sede cedo”. Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in matrimonium duxit.

………………………………………………………………………………………..

quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur.

 

Α1. Να γράψετε τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων.

Μονάδες 40

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις ή συνεκφορές:

locis: την αφαιρετική ενικού αριθμού

frigidissimis: τη γενική πληθυντικού  αριθμού στο ίδιο γένος, στον συγκριτικό βαθμό

fluminibus: την αιτιατική ενικού αριθμού

civitas: τη γενική και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού

necis(que): την ονομαστική ενικού

libenter: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό

mea : τον ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο

sede: τη γενική πληθυντικού αριθμού

res: την αφαιρετική  πληθυντικού αριθμού

multum: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό

iste: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος

castra: την αιτιατική ενικού αριθμού

neminem: τη δοτική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος

improbum: όλους τους βαθμούς του επιρρήματος

Μονάδες 15

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

habent: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου

lavantur: το γ΄ ενικό  πρόσωπο της οριστικής του υπερσυντελίκου

gerit: : το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα

creantur: τη γενική πληθυντικού θηλυκού γένους του γερουνδιακού

proeliantur: το απαρέμφατο του μέλλοντα (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος)

cederet:  το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική παρακειμένου στην άλλη φωνή

dixit: τη δοτική γερουνδίου και το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα

mortua est: το β΄ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα

vixit: το β΄ ενικό  πρόσωπο στην υποτακτική υπερσυντελίκου της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος)

secuti: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα

animadvertissem: το γ΄ ενικό  πρόσωπο στην οριστική  μέλλοντα  της παθητικής περιφραστικής συζυγίας (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος)

pervenerit: την αφαιρετική ενικού αριθμού της μετοχής του ενεστώτα στο θηλυκόγένος

esse factam: τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή

Μονάδες 15

Γ1α. «ut sibi paulisper loco cederet»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), την έγκλιση (μονάδα 1) και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδα 1).

Μονάδες 4

Γ1β. «Locis, pedibusfessa, tibi, in matrimonium, quorum, improbum»: να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των τύπων.

Μονάδες 7

Γ1γ. «fore» να βρείτε το υποκείμενο του απαρεμφάτου (μονάδα 1) και να  αιτιολογήσετε την πτώση του (μονάδα 2).

Μονάδες 3

Γ1δ. «Tum Caecilia puellae dixit»: να μετατρέψετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται απαγόρευση σε β΄ ενικό πρόσωπο με όλους τους δυνατούς τρόπους.

Μονάδες 2

Γ2α. Να μετατρέψετε τους  παρακάτω εμπρόθετους προσδιορισμούς, ώστε να δηλώνουν ό,τι ζητείται μέσα στην παρένθεση:

in fluminibus (κίνηση προς τόπο),

 ex equis (στάση σε τόπο),

 in  castra (από τόπου κίνηση)

Μονάδες 3

Γ2β. «ego libenter tibi mea sede cedo»: α) να εξαρτήσετε την πρόταση από το «debeo», β) στη συνέχεια να μετατρέψετε τη νέα πρόταση σε παθητική περιφραστική συζυγία.

Μονάδες 2

Γ2γ. «paulo post»: να αναδιατυπώσετε τη φράση, ώστε να εκφράζεται ο χρόνος με άλλον τρόπο.

Μονάδες 3

Γ2δ. Αφού καταγράψετε τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις των δύο πρώτων κειμένων, να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς τους.

Μονάδες 4

Γ2ε. «Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

Μονάδες 3

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά Λυκείου

Κατεβάστε δωρεάν 200+ σχολικά βοηθήματα από το schooltime.gr

• Λατινικά Λυκείου • Διαγωνίσματα Λατινικών

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook