Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με την Πράξη 55/15-11-2018 του Δ.Σ., κάλεσε σχολικές μονάδες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία), που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν εγκαίρως, υποβάλλοντας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διακόσιες είκοσι πέντε (225) σχολικές μονάδες.

Επισημαίνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη: α) τον μεγάλο αριθμό των αιτήσεων, που κατατέθηκαν για την παρούσα Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του έργου OSOS, β) το ιδιαίτερα ενδιαφέρον περιεχόμενό τους, γ) την ανάγκη αντιπροσώπευσης, όσο το δυνατό, περισσότερων τύπων σχολικών μονάδων (γενικής και ειδικής αγωγής, καλλιτεχνικά, μουσικά, διαπολιτισμικά, μειονοτικά, πρότυπα, πειραματικά, δημόσια, ιδιωτικά, κ.ά.), με σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση της δράσης και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της, προτείνεται η συμπληρωματική έγκριση συμμετοχής των ακόλουθων εκατό μία (101) σχολικών μονάδων στη Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία).

Οι σχολικές μονάδες παρατίθενται ταξινομημένες κατά τύπο σχολικής μονάδας και με τυχαία και όχι αξιολογική σειρά στο συνοδευτικό αρχείο.

Έργο H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS»

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook