Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο των δράσεών του ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας και των αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης των επαγγελματιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, διοργανώνει την Τετάρτη 29/05/2019, ενημερωτική ημερίδα για τους συμβούλους σταδιοδρομίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα Στελέχη των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) που συντονίζουν τα Κ.Ε.Σ.Υ.

Για να συμμετέχετε στην εκδήλωση πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής έως τις 18/5/2019 στα εξής e-mail: stetradakou@eoppep.gr και guidance@eoppep.gr

H εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη Κ.Ε.Σ.Υ. και ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις συμμετοχής ατόμων που δεν υπηρετούν στην παρούσα φάση στις εν λόγω δομές.

Στόχος της εν λόγω εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είναι αφενός η ανταλλαγή πληροφόρησης για την οργάνωση και τη λειτουργία των νέων αυτών δομών και αφετέρου η παρουσίαστων δράσεων και των εργαλείων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στον τομέα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Μέσα από τη διάδραση των συμμετεχόντων θα διευκολυνθεί τόσο η δικτύωση μεταξύ των Κ.Ε.Σ.Υ., των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όσο και η ομογενοποίηση της γνώσης ανάμεσα στα στελέχη που έχουν ήδη παρακολουθήσει ανάλογες δράσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στα νέα στελέχη που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. και θα προταθούν συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

Το περιεχόμενο της ενημερωτικής ημερίδας περιλαμβάνει τα εξής:

 Χαιρετισμοί από εκπροσώπους της Διοίκησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης κλπ.

 Οι νέες δομές Κ.Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας. Αρμοδιότητες, Οργάνωση και Διασύνδεση με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και τα σχολεία ευθύνης τους.

 O ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας – Η ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών.

 Εργαλεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την υποστήριξη της Επαγγελματικής Ανάπτυξης, της Διαφάνειας των προσόντων και της κινητικότητας των πολιτών
 Οι διαδραστικές πύλες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για εφήβους και ενήλικες & η Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός»

 Τα έγγραφα Europass και η νέα Πύλη Europass.

 Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχησή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Η βάση «Εθνικό Μητρώο Προσόντων».

 Αναστοχασμός σε ομάδες. Ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και άλλων αρμοδίων υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη δικτύωση και συνεργασία των δομών.

 Κοινή σύσταση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Κ.Ε.Σ.Υ. με προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης των υπηρεσιών – Συμβόλαιο Δράσης.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα παρέχει στους συμμετέχοντες επιστημονικό και υποστηρικτικό υλικό σε θέματα ΣΥ.Ε.Π και βεβαίωση συμμετοχής. Για τη συμμετοχή στην ημερίδα, δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν καλύπτει δαπάνες μετακίνησης και διαμονής συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους. Διευκρινίσεις και πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: Β. Τετραδάκου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάπτυξης Υπηρεσιών και Εργαλείων ΣΥΕΠ. τηλ. 210 2709180 Δ. Γαϊτάνης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΣΥΕΠ. τηλ. 210 279174

Η δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πρόγραμμα Euroguidance 2018 – 2020 / 75% χρηματοδότηση Erasmus+ και 25% εθνική συμμετοχή).

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

(Αρχείο από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ)

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook