Νεοελληνική γλώσσα/Έκθεση Α’ Λυκείου: Λειτουργικός Αναλφαβητισμός, Κριτήριο Αξιολόγησης 

Του Άρη Ιωαννίδη

Κείμενο: Λειτουργικός Αναλφαβητισμός

Ο γενικός ή απόλυτος αναλφαβητισμός, είτε πρωτογενής είτε δευτερογενής, είναι ενδεικτικός της πολιτιστικής πολιτικής που ασκείται από το αντίστοιχο κράτος, και του ενδιαφέροντος του κράτους αυτού για την παροχή εκπαίδευσης. Από μια άλλη πλευρά εκφράζει το επίπεδο του πολιτισμού κάποιας χώρας ή κάποιας περιοχής. Ο λειτουργικός όμως αναλφαβητισμός, ο οποίος είναι απόρροια και της κακής λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελεί την έκφραση μιας όχι φυσιολογικής γλωσσικής (και στο βάθος ψυχολογικής και κοινωνικής προέλευσης) κατάστασης. Γιατί ο λειτουργικός αναλφαβητισμός δεν είναι μια απλή έλλειψη που σε κάποια στιγμή μπορεί να αναπληρώνεται σε κάποιο βαθμό, αλλά μια έλλειψη λειτουργικότητας σε κάποια στοιχεία της προσωπικότητας του ανθρώπου. Είναι δηλαδή μια συνθήκη κατά την οποία το άτομο δεν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί άνετα με το περιβάλλον του, χρησιμοποιώντας τη δυναμική της προσωπικότητάς του. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι, όταν ο άνθρωπος εκφράζεται με οποιοδήποτε τρόπο, αποκαλύπτεται ο ίδιος ο ψυχισμός του, που δεν αποτελεί βέβαια καμιά μεταφυσική οντότητα, αλλά είναι η συνισταμένη μιας σειράς επιδράσεων που διαμορφώνεται και εκφράζεται μέσα σε μια δοσμένη κοινωνική πραγματικότητα και κάτω από ορισμένες συνθήκες. Συνεπώς ο λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι μια σύνθετη πραγματικότητα, που καλύπτει το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας, και της συναισθηματικής και της διανοητικής και της πρακτικής δραστηριότητας.

Από τους μελετητές του θέματος δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη γνώση της μητρικής ή της γλώσσας του περιβάλλοντος, που η άγνοιά της εμποδίζει τον άνθρωπο να λειτουργήσει μέσα στην κοινωνική του ομάδα. Κι αυτό είναι σωστό στο μέτρο που αναφέρεται σε μετανάστες ή παλιννοστούντες. Όμως, ο ένοχος αυτής της μειονεκτικής κατάστασης δεν είναι μόνο η άγνοια της γλώσσας, αλλά κυρίως η δόμηση του περιεχομένου της συνείδησης και η ποιότητα των πληροφοριών με τις οποίες αυτή έχει οικοδομηθεί.

Λειτουργικά αναλφάβητος είναι όχι εκείνος που δεν ξέρει, ή δεν μπορεί να συλλαβίσει και πίσω από τους φθόγγους να αναγνωρίσει τις λέξεις και τον έναρθρο λόγο, αλλά εκείνος που, μολονότι γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, για να λειτουργήσει με αυτάρκεια μέσα στην κοινωνική ομάδα στην οποία είναι ενταγμένος. Με δεδομένο τώρα ότι η κάθε έκφραση της ανθρώπινης προσωπικότητας είναι σύνθετη λειτουργική πράξη, το ερώτημα είναι αν αυτή η αδυναμία και η ανεπάρκεια είναι το προϊόν κακών επιδράσεων κατά τη διδακτική διαδικασία, ή μήπως αυτή η τελευταία γεννιέται από μια σειρά επιδράσεις που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της συνολικής πραγματικότητας. Μήπως αυτός ο λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι προϊόν, εκτός της στρεβλής διδακτικής επίδρασης, και της κάθε μορφής πίεσης στην οποία δεν μπορεί να αντισταθεί η αναπτυσσόμενη προσωπικότητα; Μήπως δηλαδή είναι το αποτέλεσμα του αυταρχισμού ή της κοινωνικής διγλωσσίας; Γεγονός που από τη μια μεριά εμποδίζει την προσαρμογή του ατόμου, διχάζει την προσωπικότητά του και βάζει φραγμούς στη φυσιολογική του δραστηριότητα;

( Γ. Μωραΐτης, από το Διαδίκτυο)                             

Ζητούμενα:

Α1. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που επισημαίνει ο Γ. Μωραΐτης και πώς ορίζει τον λειτουργικά αναλφάβητο; (Μονάδες 15)

Α2. Αποτελεί  πιστεύετε η κοινωνική διγλωσσία  αίτιο του λειτουργικού αναλφαβητισμού; (Παράγραφος 50-60 λέξεων) (Μονάδες 15)

Β1. Να ελέγξετε τα δομικά μέρη  και τον τρόπο ανάπτυξης της 3ης παραγράφου. Να τεκμηριώσετε επαρκώς την απάντησή σας. (Μονάδες 10)

Β2. Διαμόρφωση: να αντικαταστήσετε το α’  συνθετικό της παραπάνω λέξης με άλλη πρόθεση και στη συνέχεια να δημιουργήσετε δύο σύνθετα ουσιαστικά, σχηματίζοντας μία πρόταση για το καθένα από αυτά. (Μονάδες 5)

Β3. Να γράψετε μία σύντομη παράγραφο (50 περίπου λέξεων) σχετική με την αναλφαβητισμό, εντάσσοντας τις παρακάτω λέξεις – φράσεις: έναρθρο λόγο, ανεπάρκεια, διδακτική διαδικασία, αυταρχισμού (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις σε οποιαδήποτε πτώση και αριθμό επιθυμείτε). (Μονάδες 11)

Β4.  Χρησιμοποιώντας το β’  συνθετικό των λέξεων που ακολουθούν να γράψετε για καθεμία από τις λέξεις που σας δίνονται μια ομόρριζη (απλή ή σύνθετη) με τις καταλήξεις που σας δίνονται:

                       Λέξη                     Κατάληξη                             Ομόρριζη

                  ενδεικτικός                    –η                                       ____________

                   απόρροια                      -ή                                        ____________

                 διαφεύγει                      –άς                                      ____________

                περιβάλλον                   –ός                                      ____________

 (Μονάδες 4)

Γ1. Συμμετέχετε σε μια εκδήλωση της περιοχής σας με θέμα τον αναλφαβητισμό. Με αφορμή αυτή την εκδήλωση εκφωνείτε μια ομιλία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους υπάρχει το φαινόμενο του λειτουργικού αναλφαβητισμού και τις συνέπειες του. (250-300 λέξεις) (Μονάδες 40)

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για την Έκφραση – Έκθεση Λυκείου

Ο Πρόλογος, το Κύριο Θέμα και ο Επίλογος στην Έκθεση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

1. Έκφραση-Έκθεση Α’ Λυκείου, 2. Έκφραση-Έκθεση Β’ Λυκείου, 3. Έκφραση-Έκθεση Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Σχεδιαγράμματα, 6. Γραμματική-Συντακτικό

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook