Το Youth Fair επιστρέφει στη βάση του! Την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00-19:00, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, η Inter Alia σε συνεργασία με περισσότερους από 20 οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών συνδιοργανώνουν και συνδιαμορφώνουν μια ημέρα γιορτής, συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών για το μέλλον της νεολαίας.

Στόχος του Youth Fair 2019 είναι η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με εμπειρίες, μορφές και δομές των επαγγελματιών της εργασίας με νέους (youth work), η ενδυνάμωση των ήπιων δεξιοτήτων των νέων μέσα από βιωματικά σεμινάρια, η δημιουργία ενός γόνιμου εδάφους για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και καλύτερη συνεργασία των παρευρισκόμενων φορέων, καθώς και η κατανόηση των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής «Νεολαία ’17-’27» μέσω εργαλείων μη τυπικής μάθησης.

Στα περίπτερα των συμμετεχόντων οργανισμών, οι επισκέπτες/-τριες θα μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής, δράσης και μετάβασης των νέων στην ενήλικη ζωή, τις δεξιότητες που μπορεί να τους προσφέρει το youth work σε διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα, τα διαφορετικά εργαλεία εργασίας και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας (συμβούλων νέων, εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών και άλλων που εργάζονται είτε επαγγελματικά, είτε εθελοντικά), καθώς και τις ανάγκες και τις ευκαιρίες (εκπαιδευτικές και επαγγελματικές) που παρουσιάζονται στον συγκεκριμένο χώρο.

Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο από την ActionAid με τίτλο “Επαναπροσδιορίζοντας: Εργαστήριο για ενίσχυση της αυτεπίγνωσης”. Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και αναστοχασμού, οι συμμετέχοντες θα επαναπροσανατολιστούν στη φροντίδα εαυτού και θα καλλιεργήσουν νέα γνώση αναφορικά με τις ανάγκες τους. Το εργαστήριο αποτελεί μια ευκαιρία για τους επαγγελματίες να αφιερώσουν χρόνο στον εαυτό τους, να διερευνήσουν εναλλακτικές και να αποφορτιστούν από την πίεση της εργασίας τους.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα λαμβάνουν χώρα συζητήσεις με θέμα τις πολιτικές για τη νεολαία, αλλά και βιωματικά σεμινάρια σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή, την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη, την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και το youth work.

Το αναλυτικό πρόγραμμα, ο τρόπος συμμετοχής στα βιωματικά σεμινάρια και όλα τα νέα της δράσης θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Youth Fair 2019 (https://youthfair2019.wordpress.com/) και στη σελίδα της δράσης στο Facebook (https://www.facebook.com/events/265435121045607). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στο [email protected].

Είσοδος ελεύθερη | Χώρος εξοπλισμένος για ΑμεΑ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook