Αρχαία Ελληνικά Γ’ Γυμνασίου: Επαναληπτικό διαγώνισμα στη γραμματική της 8ης ενότητας

Της Δήμητρας Ιωαννίδου

1. Συμπληρώστε τους τύπους των εγκλίσεων στον παρακάτω πίνακα:

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΕΥΚΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἐγώ ἠκούσθην
σύ ἐτάχθης
οῦτοι ἐσώθησαν
ἡμεῖς ἐπαιδεύθημεν
ὑμεῖς ἐπράχθητε

 

2. Να κλίνετε τα εξής ρήματα στον παθητικό μέλλοντα: πέμπομαι, κόπτομαι, γράφομαι

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
   
   
   
   
   
   

 

ΕΥΚΤΙΚΗ
   
   
   
   
   
   

 

3. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:

α) Ἥ  νῆσος  ὑπό τῶν  Πελοποννησίων  ἐσώθη.
    …………………………………………………………………………….

β)  Ἐπληρώθη ὑπ’ ἐμοῦ ἡ φιάλη ὕδατος.

      ………………………………………………………………………………..

γ) Ὑπό  Ξέρξου  κήρυκες ἐπέμφθησαν.

     …………………………………………………………………………………

δ) Επράχθη οὐδὲν ἀπὸ τῶν τυράννων ἀξιόλογον.

     ………………………………………………………………………………

ε) Οἱ   δικασταί   ἐπείσθησαν  ὑπό   τῶν   κατηγόρων.

     ………………………………………………………………………………

στ) Ταῦτα ἐκομίσθησαν ὑπό τῶν Θηβαίων.
 ……………………………………………………………………………………

ζ) Ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Λακεδαιμόνιός τε ὁ Κίμωνος

………………………………………………………………..

Ιωαννίδου Δήμητρα*
Φιλόλογος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook