Ο ΕΟΠΠΕΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Συμβούλους Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α 1 (ανώτερου επιπέδου – αξιολογητών), να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας στη διεύθυνση https://eepikoinonia.eoppep.gr συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 28-4-2019.

Γενικές Πληροφορίες

Α. Αρμοδιότητες

Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού που εντάσσονται στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α1 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

 Εκτελούν τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν στην πρωτοβάθμιαπαροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου ανάλογα με το χώρο εργασίας (π.χ. μαθητές,φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κλπ.),

ήτοι:
 Σχεδιάζουν, οργανώνουν και προετοιμάζουν το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
 Παρέχουν υπηρεσίες Συ.Ε.Π.
 Αξιολογούν, επανασχεδιάζουν και διευρύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και την επαγγελματική τους πρακτική.
 Εκτελούν τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που χαρακτηρίζονται από αυξημένες απαιτήσεις ευθύνης και βαθύτερη επιστημονική εξειδίκευση, ήτοι:

 Ασκούν εποπτεία και διασφαλίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
 Διεξάγουν έρευνες και παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με το θεσμό Συ.Ε.Π.
 Προωθούν την ανάπτυξη εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Β. Προϋποθέσεις ένταξης

Στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α1 εντάσσονται οι κάτοχοι:

α. Είτε: τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό
προσανατολισμό ή σε άλλη επιστήμη με εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η εξειδίκευση θα πρέπει να αναγράφεται στους επίσημους τίτλους σπουδών ή να προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που ακολούθησαν οι ενδιαφερόμενοι ή από επίσημη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται και η αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λειτουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τμήματα. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος και να έχει αντιστοιχηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

β. Είτε
οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος και να έχει αντιστοιχηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
και
διδακτορικού στο πεδίο της συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού/συμβουλευτική σταδιοδρομίας ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό / συμβουλευτική σταδιοδρομίας (Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος και να έχει αντιστοιχηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ 

Η αίτηση ένταξης εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook