Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας η εγκύκλιος που αφορά σε οδηγίες για την καταχώρηση Αδειών Ανατροφής Τέκνου και Αδειών Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο ΠΣ Μyschool.

Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος:

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιες οδηγίες για την καταχώρηση Αδειών Ανατροφής Τέκνου και Αδειών Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο ΠΣ Μyschool»

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 σε άδεια ανατροφής τέκνου ή άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, να ενημερώσουν με τις σχετικές αποφάσεις των ανωτέρω αδειών τις καρτέλες τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που τηρούνται στο ΠΣ Myschool.

Ειδικότερα, με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, θα πρέπει να καταχωρίζεται η σχετική απουσία στην καρτέλα/καρτέλες τοποθέτησης του εκπαιδευτικού. Αναλυτικότερα, στο πεδίο «Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση» θα πρέπει να γίνεται προσθήκη απουσίας με «Τύπος απουσίας: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΔΕΙΑ (>10 ημέρες) Ανατροφής παιδιού ή ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΔΕΙΑ (>10 ημέρες) Υπηρεσιακής εκπαίδευσης» και συμπλήρωση των πεδίων «Ισχύει από», «Ισχύει έως», «Παρατηρήσεις» με την ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία λήξης και τον αριθμό απόφασης χορήγησης της άδειας αντίστοιχα. Επιπρόσθετα μπορεί να γίνεται και ο σχετικός έλεγχος των ανωτέρω καταχωρήσεων από το στατιστικό 12.7 «Κατάλογος Εκπαιδευτικών που Απουσιάζουν από Ιδιωτικά Σχολεία».

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία καταχώρισης θα ισχύει εφεξής και για κάθε νέα απόφαση χορήγησης άδειας ανατροφής ή υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταχώρηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και η ενημέρωση των μεταβολών των στοιχείων τους στο ΠΣ Myschool είναι αναγκαία για την σωστή εποπτεία της λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων και της υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού τους προσωπικού.

Κατεβάστε το έγγραφο εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook