Λατινικά Γ’ Λυκείου (Προσανατολισμού), Κείμενα 3 & 5, Συνοπτικά Τεστ αξιολόγησης 

Του Άρη Ιωαννίδη

Τα συνοπτικά τεστ αξιολόγησης των κειμένων 3 & 5 των Λατινικών έχουν ως στόχο την καλύτερη εμπέδωση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων που πρόκειται να συναντήσει ο μαθητής/τρια.

Κείμενο 3

«Η περιπέτεια της Ανδρομέδας»

Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet !» Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet forma puellae. Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat. Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent.

Ερωτήσεις:

 1. Να γίνει η μετάφραση του υπογραμμισμένου αποσπάσματος .
 2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
 • filiam: η δοτική και αφαιρετική πληθυντικού
 • calceis: η αιτιατική ενικού και η αφαιρετική πληθυντικού
 • deo: η γενική και η  αφαιρετική πληθυντικού
 1. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις της συνεκφοράς και στους δύο αριθμούς: forma sua
 2. Να μεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση ή στο αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθμού όλους τους κλιτούς τύπους των προτάσεων (να μη θίξετε τις περιόδους αν δεν παρέχουν αποδεκτό νόημα):
 • Neptunus iratus beluam marinam urget, quae incolis nocet.
 1. Να γράψετε από την αντωνυμία sua τους τύπους που ζητούνται:
 • γ΄ πρόσωπο – πολλοί κτήτορες: αιτιατική ενικού και πληθυντικού αρσενικού γένους.
 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις που είναι μέσα στην παρένθεση (οι προτάσεις να είναι νοηματικά αποδεκτές):
 • Cepheus …………………. …………………. ad ……………………….. adligat.

(scopulus, filia, suus)

 1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
 • urget: αιτιατική και αφαιρετική του σουπίνου
 • respondet: αιτιατική θηλυκού γένους, ενικού αριθμού, μετοχής ενεστώτα
 • gaudent: το β΄ ενικό της υποτακτικής του ενεργητικού παρατατικού
 1. Να μεταφέρετε την  ακόλουθη πρόταση  στην παθητική φωνή:
 • Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat.
 1. Να αναγνωριστεί το είδος της αυτοπάθειας:
 • forma sua (επίσης να μετατραπεί σε κτήση χωρίς αυτοπάθεια)
 • se movet (επίσης να δηλωθεί η αυτοπάθεια με άλλο ισοδύναμο τρόπο)
 1. Να αναλύσετε τον  επιθετικό προσδιορισμό σε δευτερεύουσα πρόταση:
 • beluam marinam
 1. Nα μετατραπεί η πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση από τη φράση “scriptor dicit” : Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent

 

Κείμενο 5

ΕΝΑΣ “ΛΑΤΡΗΣ” ΤΟΥ ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ

Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat.

Ερωτήσεις:

1. Να γίνει η μετάφραση του υπογραμμισμένου αποσπάσματος.

2. Η πρόταση ultimis….tenebat να ξαναγραφεί με το ρήμα στα υπόλοιπα πρόσωπα της οριστικής του παρακειμένου  και με τις απαραίτητες μετατροπές του suae και se ( π.χ. Ultimis annis vitae meae in Campaniā me tenebam.)

3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των παρακάτω ρημάτων:

 • erat: γ’ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο οριστικής όλων των χρόνων.
 • habebat: β’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα και παρακειμένου στην άλλη φωνή.

4. multos: να σχηματίσετε τα παραθετικά του επιθέτου.

5. locis: Να επισημάνετε την ιδιαιτερότητά του τύπου και να τον κλίνετε και στους δύο αριθμούς.

6. Να γράψετε τη γενική και την κλητική ενικού των κύριων ονομάτων : Silius & Vergilius

7. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών και στους δύο αριθμούς: vitae, ingenium(que)

8. Να χαρακτηρίσετε τους ονοματικούς ομοιόπτωτους προσδιορισμούς του κειμένου.

9. Να δικαιολογήσετε το πρόσωπο και τον αριθμό των ρημάτων του υπογραμμισμένου αποσπάσματος.

10. Να αντικαταστήσετε τις αντωνυμίες  “suae & sua” με την αντωνυμία “eius” στις προτάσεις : Poeta ultimis annis vitae suae in Gallia se tenebat & Regina superba forma sua erat. Ποιο θα είναι το νόημα των  προτάσεων;

11. Silius Italicus, poeta epicus: να αναλυθεί η παράθεση σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση.

12. Να δικαιολογήσετε την εκφορά των δευτερευουσών προτάσεων του κειμένου.

13 …in Campania se tenebat… Ποιο συντακτικό φαινόμενο διακρίνετε στη φράση; (Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.)

14. Neapoli: να δηλώσετε με την ίδια λέξη την κίνηση προς τόπο και την απομάκρυνση (κίνηση από τόπο).

15 Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: “ Multos in illis locis agros possidebat”

16. in illis locis: με ποιον ισοδύναμο τρόπο μπορεί να αποδοθεί η στάση σε τόπο;

17. Να μετατρέψετε την   πρόταση “Silius Italicus, poeta epicus, νir clarus erat”  σε απαρεμφατική με εξάρτηση τις φράσεις:

 • Scriptor dicit,
 • Silius Italicus, poeta epicus dicit,
 • Dicitur

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά Λυκείου

Κατεβάστε δωρεάν 200+ σχολικά βοηθήματα από το schooltime.gr

• Λατινικά Λυκείου • Διαγωνίσματα Λατινικών

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook