Αχιλλέας Ε. ΑρχοντήςΤου Αχιλλέα Ε. Αρχοντή

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της υπ. Εργασίας κ. Αχτσιόγλου με την οποία ορίζονται ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων σε 650,00 € τον μήνα και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών σε 29,04 €. Τον τελευταίο καιρό λέγονται και γράφονται πολλά, συνήθως αβάσιμα και παραπλανητικά. Φίλοι οι (όποιοι) πολιτικοί, φιλτάτη η αλήθεια. Θεώρησα, λοιπόν, σκόπιμο, χωρίς καμία απολύτως συμπολιτευτική ή αντιπολιτευτική διάθεση, να κάνω έναν υπολογισμό αυτών των αλλαγών, βασισμένος στην νομοθεσία, όπως ισχύει τώρα, αλλά και όπως θα ισχύσει, τόσο από 1.6.2019 όσο και από 1.1.2020. Για λόγους οικονομίας της συζήτησης, ο υπολογισμός έγινε μόνο για τους υπαλλήλους, επειδή αυτοί έχουν σταθερό μισθό. Οι εργατοτεχνίτες αμείβονται με ημερομίσθιο, ανάλογα με τις εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, κάτι που θα έκανε την παρουσίαση αυτή πολύ δύσκολη και ανώφελα εκτενή.

Το έναυσμα για την παρουσίαση αυτή μου το έδωσε ένας πίνακας του εξαιρετικού και έγκυρου συνάδελφου κ. Δημήτρη Δαλάτση. Τον πίνακα αυτόν, αφού τον “δανείστηκα” και τον βελτίωσα σε κάποια – μικρής σημασίας – σημεία, τον παρουσιάζω στους αναγνώστες του schooltime.gr για την όσο το δυνατόν καλύτερη και εγκυρότερη ενημέρωσή τους. Ευχαριστώ θερμά, λοιπόν, τον κ. Δαλάτση και συνεχίζω με επεξηγήσεις για τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα.

(Αναλυτικός πίνακας με ΟΛΕΣ τις μεταβολές)
Πληρωτέο ποσό

Ας δούμε, όμως, πρώτα, πώς υπολογίζεται το πληρωτέο ποσό (αυτό που εμφανίζεται στον τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας) του υπαλλήλου: Από τις μικτές του αποδοχές αφαιρούνται: α) οι εισφορές στον ΕΦΚΑ που του αναλογούν. Αυτές οι εισφορές παρακρατούνται από τον εργοδότη και, μαζί με τις εισφορές που του αναλογούν, αποδίδονται στον ΕΦΚΑ στο τέλος του επόμενου μήνα. β) ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Ο φόρος αυτός, όταν προκύπτει, αποδίδεται με ειδική δήλωση του εργοδότη στο Δημόσιο και συνυπολογίζεται στην τελική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος. Δηλαδή δεν είναι κράτηση εις βάρος του εργαζομένου, αφού είτε συμψηφίζεται με το τελικό ποσό φόρου είτε του επιστρέφεται σε περίπτωση που στην τελική εκκαθάριση προκύψει μικρότερο ποσό φόρου. Ούτε, φυσικά, είναι επιβάρυνση για τον εργοδότη, αφού τον παρακρατάει από τον εργαζόμενο.

Ασφαλιστικές εισφορές

Αυτή τη στιγμή οι ασφαλιστικές εισφορές είναι 16% για τον εργαζόμενο και 25,06% για τον εργοδότη. Υπολογίζονται, δε, επί των μικτών αποδοχών. Με τον νόμο 4387/2016 (αρ. 97, παρ. 1) οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται σε 15,75% και 24,81%. Μιλάμε στην παρουσίαση αυτή για τις εισφορές της μεγάλης πλειοψηφίας των υπαλλήλων, αυτές του κλάδου ΜΙΚΤΑ -ΕΤΕΑ (ΚΠΚ 101). Υπάρχουν, φυσικά, κι άλλοι κλάδοι εισφορών (Βαρέα, κλπ) αλλά είναι – για τους υπαλλήλους – μειοψηφία και δεν θα μας απασχολήσουν εδώ.

Φορολογητέες αποδοχές και μειώσεις φόρου

Αυτές είναι οι αποδοχές που προκύπτουν από την αφαίρεση των εισφορών ΕΦΚΑ του εργαζομένου από τις μικτές του αποδοχές. Όχι οι πληρωτέες κατ’ ανάγκη, γιατί από τις πληρωτέες αφαιρείται ΚΑΙ ο φόρος εισοδήματος, αν, βεβαίως προκύπτει. Με βάση, λοιπόν, την τρέχουσα φορολογική κλίμακα, ο φόρος εισοδήματος είναι 22% (το χαμηλότερο κλιμάκιο που μας αφορά εδώ) (αρ. 15, ν. 4172/2013). Για τους μισθωτούς, όμως, ισχύει (αρ. 16 του ίδιου νόμου) μείωση του φόρου κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Είναι το λεγόμενο “αφορολόγητο” που, με αναγωγή, υπολογίζεται σε 8.636 € για άγαμο και αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό τέκνων.

 Πιο απλά: Έστω υπάλληλος άγαμος που αμείφθηκε το 2018 με τον κατώτατο μισθό. Οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές του ήταν 492,31 €. Οι ετήσιες είναι 492,31* 14 (12 μήνες, συν Δώρο Πάσχα = μισός μήνας, συν Επίδομα άδειας= μισός μήνας, συν Δώρο Χριστουγέννων = ένας μήνας), δηλαδή 6.892,34 €. Ο φόρος που αναλογεί είναι: 6.892,34*22% = 1.516,31 €. Έχει, όμως, έκπτωση φόρου έως 1.900 €. Θα του μειωθεί, λοιπόν ο φόρος στο μηδέν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν του επιστρέφεται η διαφορά 1.900-1.516,31. Επιστροφή φόρου έχουμε μόνον όταν υπάρχει προγενέστερη καταβολή.

Αυτό θα ισχύσει και για το 2019, μια και το σύνολο των φορολογητέων αποδοχών συνεχίζει να μην “βγάζει” φόρο πάνω από 1.900.

Οι αλλαγές έρχονται από την 1.1.2020. Με τον νέο νόμο 4472/17 μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης σε 20% αλλά και οι μειώσεις φόρου σε 1.250 € (χωρίς παιδιά), 1.300 (1 παιδί), 1.350 (2 παιδιά) και 1.450 (3 και άνω παιδιά).

Σύμφωνα με αυτά, λοιπόν, οι ετήσιες φορολογητέες αποδοχές υπαλλήλου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό θα είναι 7.666,75 € (βλ. πίνακα) και ο αναλογούν φόρος θα είναι συνολικά (σε περίπτωση που δεν έχει παιδιά) 283,35 €. Ο φόρος αυτός κατανέμεται στις δεκατέσσερις μισθολογικές του περιόδους, παρακρατείται από τον εργοδότη του, αφαιρείται από τις καθαρές αποδοχές του και αποδίδεται στο Δημόσιο με τις σχετικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.

Αυτές, σε γενικές γραμμές, θα είναι οι επιπτώσεις στη μισθοδοσία των υπαλλήλων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει και τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολουμένων μια και η βάση υπολογισμού του ελάχιστου ποσού εισφοράς είναι συνδεδεμένη με τον κατώτατο μισθό. Αυτό, όμως, είναι θέμα άλλης μελέτης, η οποία δεν χωράει στην παρούσα αρθρογραφία.

Αχιλλέας Ε. Αρχοντής*
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός  (μέλος της Association of International Accountants – A.I.A.)

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook