Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 (09.30 – 16.45) η ημερίδα επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ξένων Γλωσσών από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού της Δράσης 2. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Στην ημερίδα, συμμετείχαν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ξένων Γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας) οι οποίοι/οποίες δεν είχαν παρακολουθήσει τον Α΄ Κύκλο επιμόρφωσης (20 Απριλίου 2018) με την ιδιότητα του/της Σχολικού/ής Συμβούλου. Στόχος της ημερίδας ήταν η συνοπτική παρουσίαση της θεωρητικής θεμελίωσης των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών, της μεθοδολογίας ανάπτυξης Αναλυτικού Προγράμματος και Διδακτικών Σεναρίων με βάση και τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και της μεθοδολογίας για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση.

Σε συνέχεια της επιμόρφωσης της 18ης Ιανουαρίου 2019, και συγκεκριμένα εντός του χρονικού διαστήματος 1ης Φεβρουαρίου 2019 – 31ης Μαρτίου 2019, θα πραγματοποιηθεί από το σύνολο των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ξένων Γλωσσών η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι δεν παρακολούθησαν τον Α΄ Κύκλο επιμόρφωσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 1584/Ε3/07-01-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook