Νεοελληνική Γλώσσα/Έκθεση Γ’ Λυκείου: Διαφήμιση, σχεδιάγραμμα

Θέμα: «Να παρουσιάσετε σε ένα άρθρο (500-600 λέξεων) για το περιοδικό της Ένωσης Καταναλωτών της πόλης σας, τους τρόπους αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της διαφήμισης».

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αποτελούν καθημερινό φαινόμενο πια οι διαφημίσεις τόσο στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης όσο και στον τύπο. Συνηθισμένες είναι βέβαια και οι επικρίσεις που δέχονται οι διαφημιστικές εταιρείες για το ποιόν των προβολών τους. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι υπέρμαχοι των διαφημίσεων που τονίζουν τις θετικές επιπτώσεις τους στην οικονομία. Τα τελευταία χρόνια η διαφήμιση έχει γίνει συνώνυμο του εμπορίου. Φαντάζει αδιανόητο στο σύγχρονο άνθρωπο να πουληθεί ένα προϊόν μαζικά χωρίς να έχει προηγηθεί ή έντυπηή ραδιοτηλεοπτική διαφήμιση του αγαθού. Ωστόσο, ενώ η προώθηση των προϊόντων έχει αναγορευθεί σε επιστήμη και χαρακτηρίζεται συχνά και ως τέχνη, είναι πολλοί εκείνοι που κατηγορούν το σύγχρονο φαινόμενο του καταιγισμού των διαφημίσεων.

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

Διαφημίσεις συναντάμε με μορφή αφίσας σε ειδικούς πίνακες ή σε τοίχους, στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, με τη μορφή καταχωρήσεων σε εφημερίδες, πάνω στα ίδια τα προϊόντα. Θετικά των διαφημίσεων

√ Πληροφόρηση (για τα νέα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά).
• Ενημέρωση του κοινού για το τι νέο προσφέρουν τα διάφορα προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες που προσφέρονται
• Ενημέρωση για τις τιμές όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά και για τρόπους πληρωμής των προϊόντων ή των υπηρεσιών (π.χ. δόσεις των Χ χιλιάδων για Ψ μήνες).

√ Βελτιώνει την αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών κάθε επιχείρησης μέσα από τον ανταγωνισμό και εξαιτίας αυτού μειώνονται οι τιμές, αφού διαφημίζονται οι βελτιωμένες κάθε φορά τιμές (θεωρητικά).

√ Ενισχύει τη βιομηχανία, την αγορά και το εμπόριο. Αποτελεί ένα βασικό θεμέλιο της σύγχρονης βιομηχανίας και του εμπορίου.

• Επιχορηγεί τον Τύπο και τα ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης (οι τηλεοπτικές διαφημίσεις είναι εξαιρετικά ακριβές και πολλά κανάλια έχουν έσοδα μόνο αυτές).
• Παρέχει εργασία σε πολλούς ανθρώπους (ηθοποιούς, γραφίστες, διαφημιστές, εικονολήπτες, μοντέλα κλπ) Αρνητικά των διαφημίσεων

√ Αυξάνει την τιμή των προϊόντων, επειδή η διαφημιστική καμπάνια είναι ιδιαίτερα ακριβή.

√ Συμβάλλει στη δημιουργία μονοπωλίων, αφού οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δύσκολα διαφημίζονται και άρα απειλούνται από τις μεγάλες εταιρίες που προβάλλουν τα προϊόντα τους και τις τιμές τους σε κάθε σπίτι. Ο καταναλωτής προτιμά τα αγαθά που γνωρίζει και διαφημίζονται.

√ Συχνά παρατηρείται στο όνομα του ανταγωνισμού αθέμιτος ανταγωνισμός

√ Προβάλλονται μονομερώς τα μερικά θετικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών (π.χ. δεν φαίνονται οι αρνητικές συνέπειες κάποιων τιμών με δόσεις, ή άσχημες επιδράσεις στο σώμα και την ψυχολογία κάποιων προϊόντων).

√ Οι καταναλωτές βρίσκονται σε σύγχυση και δεν γνωρίζουν τελικά ποιο είναι το βελτιωμένο προϊόν και σε τι διαφέρει από το προηγούμενο.

√ Ρυπαίνουν το περιβάλλον (οι αφίσες και τα φυλλάδια).

√ Επιβάλλει στον καταναλωτή πλασματική ανάγκη για την αγορά των προϊόντων. Μετατρέπει το σύγχρονο άνθρωπο σε καταναλωτικό ον. Επιβάλλει την ψευδαίσθηση ότι με τα νέα αυτά αγαθά το άτομο θα διακριθεί κοινωνικά ή ότι θα ζήσει καλύτερα και έτσι οδηγεί στον υπερκαταναλωτισμό.

√ Διαμορφώνει πρότυπα και επηρεάζει την κοινωνική συνείδηση. Σεξιστική αντιμετώπιση μέσα από τις διαφημίσεις (η γυναίκα ωραία, ξανθιά, ψηλή, αδύνατη, πετυχημένη νοικοκυρά, πετυχημένη μητέρα και πετυχημένη στη δουλειά της ταυτόχρονα, ενώ ο άντρας ωραίος, ψηλός, γυμνασμένος πετυχημένος πατέρας και πετυχημένος στη δουλειά του), ώστε να δημιουργούνται πρότυπα στους ανθρώπους για τη σωστή εμφάνιση και συμπεριφορά, με αποτέλεσμα άλλες ψυχολογικές παρενέργειες (ανασφάλειες, άγχος, φοβίες απόρριψης κλπ).

√ Επηρεάζονται παιδιά και γυναίκες (αφού η πλειοψηφία των διαφημίσεων σε αυτούς απευθύνονται). Ειδικά σε γιορτινές περιόδους τα παιχνίδια μονοπωλούν τον τηλεοπτικό χρόνο, αλλά και οι διάφορες υπηρεσίες προς τους ενήλικες (κινητική τηλεφωνία, τράπεζες κλπ).

Ο ρόλος της παιδείας

• Η κακή παιδεία ενισχύει τα αρνητικά των διαφημίσεων και του ανταγωνισμού των προϊόντων. Η απουσία κριτικής σκέψης δυσχεραίνει την κατάσταση. Το σχολείο, λοιπόν, θα έπρεπε να

• καλλιεργεί την κριτική σκέψη και να διδάξει στα παιδιά βιωματικά να αντιμετωπίζουν κριτικά τις διαφημίσεις και τις τάσεις υπερκατανάλωσης χωρίς να παρασύρονται

• θα μπορούσαν να υπάρχουν κατ’ επιλογή (ανάλογα με τις κλίσεις των παιδιών και τις επιθυμίες τους) ειδικά διδακτικά αντικείμενα για τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα για τις διαφημίσεις (δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας, προβολή διαφημίσεων και σχολιασμό τους κτλ) ώστε να μάθουν να τις κρίνουν ως δημιουργοί. Έτσι, θα ικανοποιείται και η δημιουργική ανάγκη των νέων και θα συνεργάζονται.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συμπερασματικά, λοιπόν, αν και τα αρνητικά των διαφημίσεων είναι πολλά και σημαντικά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη θετική τους επίπτωση στην οικονομία γενικότερα. Το φαινόμενο, ωστόσο, μπορεί να βελτιωθεί αν το καταναλωτικό κοινό αποκτήσει σωστή κρίση και ο κάθε καταναλωτής ελέγχει τον εαυτό του και εξετάζει τι πραγματικά χρειάζεται ώστε να μην μετατρέπεται σε καταναλωτικό ον. Παράλληλα, οι εταιρείες οφείλουν να οφείλουν να αλλάξουν τον τρόπο προώθησης των προϊόντων τους αναφέροντας και τις αρνητικές όψεις, ενώ επίσης πρέπει να μειωθούν οι τιμές των διαφημίσεων προκειμένου να μειωθούν με τη σειρά τους και οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών στην αγορά.

Από το βιβλίο του Δήμου Χλωπτσιούδη: «Έκφραση-Έκθεση Γ’ Λυκείου: Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων», Εκδόσεις schooltime.gr

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για την Έκφραση – Έκθεση Λυκείου

Ο Πρόλογος, το Κύριο Θέμα και ο Επίλογος στην Έκθεση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

1. Έκφραση-Έκθεση Α’ Λυκείου, 2. Έκφραση-Έκθεση Β’ Λυκείου, 3. Έκφραση-Έκθεση Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Σχεδιαγράμματα, 6. Γραμματική-Συντακτικό

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook