Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωρινού Τακτικού Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Οι υποψήφιοι ή οι προτεινόμενοι ως υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένη αίτηση και τα παρακάτω οριζόμενα έγγραφα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας απαραίτητα στον τίτλο του μηνύματος «Υποβολή Υποψηφιότητας για το ΕΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.».

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα έγγραφα (σε μορφή .pdf):

α) συνοπτικό υπόμνημα, στο οποίο υποψήφιος παρουσιάζει συνοπτικά τους λόγους ενδιαφέροντός του για τη θέση μέλους του ΕΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

β) αναλυτικό βιογραφικό στο οποίο μεταξύ άλλων να αναγράφονται τα εξής: ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, website, σπουδές, υποτροφίες και βραβεία, εμπειρία και θέσεις στον ακαδημαϊκό – ερευνητικό τομέα (δημόσιο και ιδιωτικό, της ημεδαπής και της αλλοδαπής), συμμετοχή σε διεθνείς επιτροπές, διοικητικά συμβούλια, επαγγελματικούς οργανισμούς και αρμοδιότητες σε αυτά.

γ) αναλυτικό πίνακα των επιστημονικών και λοιπών δημοσιεύσεων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των συμμετοχών σε συνέδρια.

Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων θα θεωρείται απαράδεκτη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29.01.2019.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook