Σε συνέχεια της από 4/12 ανακοίνωσης ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την άμεση αποπληρωμή Σχολικών Καθαριστριών, επισημαίνεται ότι από τις 708 Σχολικές Επιτροπές το Ίδρυμα έχει αναρτήσει Συμβάσεις χρηματοδότησης για 700. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 8 Επιτροπές είτε δεν απέστειλαν αιτήματα πληρωμής, είτε τα αιτήματα πληρωμής τους είχαν λάθος ή ελλιπή στοιχεία.

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανήρτησε Συμβάσεις για τις 700 περιπτώσεις σωστών αιτημάτων πληρωμής από τις Επιτροπές. Από τις Σχ.Επιτροπές που παρέλαβαν τις Συμβάσεις, δεν απέστειλαν ή απέστειλαν λάθος ή ελλιπή δικαιολογητικά, 109 Σχ.Επιτροπές μέχρι τις 19/12/18.

Οι Υπηρεσίες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχουν προβεί σε επανειλημμένες οχλήσεις προς τις Επιτροπές που δεν έχουν ολοκληρώσει σωστά τις απαραίτητες διαδικασίες. Όλες οι Επιτροπές που υπέβαλαν ορθά τα δικαιολογητικά έχουν πληρωθεί ή θα πληρωθούν μέχρι τις 21/12/18. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι μέχρι τις 19/12/18 έχει καταβάλει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ το σύνολο των 16.483.497,15 ευρώ σε 585 Επιτροπές. Επίσης αναφέρεται ότι ο φορέας έχει τη ρευστότητα να αποπληρώσει το σύνολο των Σχολικών Επιτροπών εφόσον ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία.

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η εξόφληση των υπολοίπων και  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται σχετικά με τη ροή χρηματοδότησης από  το Λογιστήριο στη γραμμή 2131314588 και 2131314671 για τη διοικητική υποστήριξη.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook