Νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από την παραμονή των Χριστουγέννων το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας:

1. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα στους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ισχύουν για τα δύο (2) διδακτικά έτη που έπονται της δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

α) Πίνακας Α΄ (Εκπαιδευτικών Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

β)  Πίνακας Β΄ (Εκπαιδευτικών Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

γ) Πίνακας Γ΄ (Εκπαιδευτικών κοινών κλάδων της Γενικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

δ) Πίνακας Δ΄ (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Ε.Α.Ε.), που αναλύεται περαιτέρω σε:

  • Πίνακα Δ1΄ (Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης),
  • Πίνακα Δ2΄ (Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης),
  • Πίνακα Δ3΄ (Εκπαιδευτικών κοινών κλάδων Ε.Α.Ε.).

ε) Πίνακας Ε΄ (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) που αναλύεται περαιτέρω σε:

  • Πίνακα Ε1΄ (Ε.Ε.Π.),
  • Πίνακα Ε2΄ (Ε.Β.Π.)

2. Στους Πίνακες Γ΄ και Δ3΄ κατατάσσονται οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91.

3. Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ε.Α.Ε., σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α΄199), πραγματοποιείται στον Πίνακα Δ1’ ως εξής:

α) Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε. πραγματοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλάδων: αα) ΠΕ61  και ββ) ΠΕ60 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα.

β) Η κατάταξη των υποψήφιων Δασκάλων Ε.Α.Ε. πραγματοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλάδων αα) ΠΕ71  και ββ) ΠΕ70 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα.

4. Κατά τη διετή διάρκεια ισχύος τους, οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία.

Σχετικό άρθρο:

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιανουαρίου το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Για το νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, πατήστε εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook