ΑΟΘ Γ’ Λυκείου, Ασκήσεις στο 5ο Κεφάλαιο «Ο προσδιορισμός των τιμών»

Της Όλγας Ντανοπούλου

Άσκηση 1

Δίνονται οι παρακάτω γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, όπως περιγράφονται στην αγορά ενός αγαθού: Qd=40-2P και Qs=10+P. Αν η ζήτηση του αγαθού μειωθεί κατά 50% σε κάθε τιμή, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της ισορροπίας, έτσι ώστε η αρχική τιμή ισορροπίας να παραμείνει σταθερή. Να γίνει η διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεταβολών.

Άσκηση 2

Δίνονται οι παρακάτω γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, όπως περιγράφονται στην αγορά ενός αγαθού: Qd=40-2P και Qs=10+P. Έστω ότι στην αγορά εμφανίζονται 99 επιπλέον καταναλωτές και 50 επιχειρήσεις, αντίστοιχα,   επηρεάζοντας τη συνάρτηση ζήτησης και προσφοράς .Να υπολογίσετε τα εξής:

Α) να βρεθεί το σημείο ισορροπίας

Β) να βρεθέι το νέο σημείο ισορροπίας

Γ) να γίνει διαγραμματική απεικόνιση των σημείων ισορροπίας πριν και μετά τις μεταβολές της ζήτησης και της προσφοράς

Δ) Πριν τις μεταβολές στη ζήτηση και την προσφορά, το κράτος παρεμβαίνει στην αγορά με την τιμή των 15 μονάδων, με σκοπό να προστατέψει το εισόδημα των παραγωγών. Να αιτιολογήσετε το είδος της τιμής παρέμβασης και να υπολογίσετε τι προκαλεί στην αγορά.

Ε) Να υπολογίσετε επίσης:

i) Τα αρχικά έσοδα των παραγωγών

ii) Το όφελος που προκύπτει για τους παραγωγούς μετά την τιμή παρέμβασης

Στ) Να υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε την ποσοστιαία μεταβολή στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών που προήλθαν εξαιτίας της μεταβολής της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε ακόμα:

Όλγα Ντανοπούλου*
Οικονομολόγος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook