Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’ και Β’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας τους παρακάτω:

Α) τους απόφοιτους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της Α’ φάσης και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας, έχουν λάβει τη Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και δεν έχουν παρακολουθήσει το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας σε μία από τιςπαρακάτω ειδικότητες:

1. «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»,
2. «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»,
3. «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»,
4. «Τεχνικός Οχημάτων»,
5. «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»,
6. «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»,
7. «Βοηθός Νοσηλευτή»,
8. «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας),
9. «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας),
10. «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας)

Β) τους απόφοιτους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της Β’ φάσης και έχουν λάβει τη Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

1. «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών»
2. «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»
3. «Γραφικών Τεχνών»
4. «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιών»
5. «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού»
6. «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων»
7. «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»
8. «Αισθητικής Τέχνης»
9. «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή»
10. «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»,
11. «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»,
12. «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»,
13. «Τεχνικός Οχημάτων»,
14. «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»,
15. «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»,
16. «Βοηθός Νοσηλευτή»

Γ) τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν ή διδάσκουν στις παραπάνω ειδικότητες στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» στις Πιλοτικές Τάξεις Μαθητείας ή στην Α΄ φάση ή στη Β΄ φάση υλοποίησης και επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιμορφωτές.

Τα Προπαρασκευαστικά Προγράμματα Πιστοποίησης συνολικής διάρκειας 35 ωρών έκαστο, θα πραγματοποιηθούν σε επτά εργάσιμες ημέρες από 17 Ιανουαρίου 2019 έως 25 Ιανουαρίου 2019 και 5 ώρες κάθε ημέρα σε απογευματινό ωράριο στα Ε.Κ. ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. με κριτήριο την εμπειρία των σχολικών μονάδων στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», την ετοιμότητα των εργαστηρίων, τις αιτήσεις των συμμετεχόντων αποφοίτων καθώς και τις αιτήσεις των επιμορφωτών εκπαιδευτικών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 17 Δεκεμβρίου 2018 έως την 8 Ιανουαρίου 2019.

Για αναλυτικές πληροφορίες, δείτε την Πρόσκληση εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook