Νεοελληνική Γλώσσα/Έκθεση Γ’ Λυκείου: Ποιότητα ζωής, σχεδιάγραμμα

Θέμα: «Σε ένα άρθρο (500-600 λέξεων) που θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο, να αναπτύξετε το ζήτημα της ποιότητας ζωής και των αιτίων που την χειροτερεύουν. Πώς μπορεί όμως να βελτιωθεί;».

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια ακούμε πολίτες να διαμαρτύρονται για τη χειροτέρευση της ποιότητας ζωής, ειδικά στα αστικά μεγάλα κέντρα. Και ενώ φαντάζει παράδοξο, εφόσον η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ και θα έπρεπε να έχει επιλύσει αυτά τα προβλήματα, τελικά φαίνεται πως αυτή διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην κατάσταση που βιώνουμε.

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

παράγοντες που επηρεάζουν την Ποιότητα Ζωής

Οικονομικός
≈ η οικονομική ανάπτυξη κυρίως των μεταπολεμικών χρόνων
≈ έκανε την κατοικία πιο άνετη
≈ επέκτεινε τα μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας
≈ ανέπτυξε τον τουρισμό
≈ ίδρυσε σχολεία και ευαγή ιδρύματα
≈ ανέβασε το μορφωτικό επίπεδο των λαών
≈ εξάλειψε εστίες μόλυνσης και ασθενειών
≈ διπλασίασε το όριο ζωής (πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο μέσος όρος ζωής ήταν 35 χρόνια, ενώ σήμερα είναι 78 χρόνια).

Τέχνη
≈ με την τέχνη ο σύγχρονος άνθρωπος λυτρώνεται από τα πάθη του
≈ ικανοποιεί πνευματικές και -ψυχικές του ανάγκες
≈ ομορφαίνει τη ζωή του και την κάνει καλύτερη από ό,τι είναι

Ελεύθερος χρόνος
≈ με την ψυχαγωγία απαλύνει την αγωνία και το καθημερινό του άγχος κι έτσι γεύεται λίγη πρόσκαιρη χαρά
≈ ασχολείται με αθλοπαιδιές και με πολιτιστικές εκδηλώσεις
≈ θέτει τις βάσεις της ολοκλήρωσης του-
≈ ξεκουράζεται με την εναλλαγή εντυπώσεων και δραστηριοτήτων.

Κατοικία
≈ εξυπηρετεί κυρίως τις υλικές του ανάγκες
≈ ικανοποιεί τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις του
≈ εναρμονίζει τις επιθυμίες του με τις σύγχρονες απαιτήσεις για ποιότητα ζωής.

Εργασία
≈ σήμερα η εργασία δεν είναι επίμοχθη όπως στο πα ρελθόν.
≈ η τεχνολογία άλλαξε τη μορφή της εργασίας, επέβαλε την εξειδίκευση.
≈ με αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ανέβασε το βιοτικό επίπεδο.

Μόρφωση
≈ με τη μόρφωση ο σημερινός άνθρωπος έχει πρόσβαση στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά
αγαθά της εποχής μας

≈ ολοκληρώνει την προσωπικότητά του
≈ ολοκληρώνεται πνευματικά και ηθικά
≈ εξανθρωπίζεται και γίνεται τέλειος πολίτης.

Τεχνολογία
≈ η σύγχρονη τεχνολογία ανέβασε το βιοτικό επίπεδο,
≈ εκμηδένισε τις αποστάσεις,
≈ μείωσε τις ώρες εργασίας και αύξησε τον ελεύθερο χρόνο του σύγχρονου ανθρώπου.

Ποιοι παράγοντες επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα της ζωής του συγχρόνου ανθρώπου;

√ η υπεραφθονία υλικών αγαθών οδήγησε σε πνευματική νωθρότητα, στην κοινωνική αδιαφορία και στον ψυχικό μαρασμό.
• στόχοι του σύγχρονου ανθρώπου είναι: η υλική πρόοδος, ο ωφελιμισμός, το συμφέρον, η απόκτηση «χρήσιμων» γνώσεων, η πρόσκαιρη απόλαυση.
• η καταναλωτική μανία που κατακλύζει σήμερα τις αναπτυγμένες χώρες επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις.
• τα κόμματα πολλών βιομηχανικά αναπτυγμένων κρατών βάζουν στα κεντρικά τους συνθήματα την ποιότητα ζωής, γιατί ο υπερκαταναλωτισμός εμποδίζει τους ανθρώπους να βρουν μια ποιότητα ζωής που θα καθορίσει τις ανθρώπινες σχέσεις.
• στην εποχή μας οι ποιοτικές αξίες της ζωής εκτοπίζονται από τις ποσοτικές.
• σήμερα κυριαρχεί το σύνθημα: «Ο άνθρωπος για την πρόοδο και όχι η πρόοδος για τον άνθρωπο».
• οι συνθήκες ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών είναι απάνθρωπες,, γιατί παρατηρείται σ’ αυτά: ρύπανση του περιβάλλοντος, κυκλοφοριακή συμφόρηση, οικιστική αναρχία, ανθυγιεινή διαβίωση των κατοίκων, αύξηση εγκληματικότητας και ναρκωτικών.
• το κυνήγι της ποσότητας εκμηδένισε τον ελεύθερο χρόνο, κατέστρεψε το φυσικό περιβάλλον.
• η καταναλωτική κοινωνία επηρεάζει το σύγχρονο άνθρωπο τόσο ώστε τον κατευθύνει μέσω των διαφημίσεων.
• η εμπορευματοποίηση κάθε δημιουργίας στέρησε από τον άνθρωπο τη χαρά της δημιουργίας.

√ η σύγχρονη πολυκατοικία δημιουργεί προβλήματα απομόνωσης, ανωνυμίας, επικοινωνίας, άγχους. Μεταβάλλει τους ενοίκους της σε δεσμώτες. Φυλακίζει τα παιδιά. Τυποποιεί τη ζωή και καλλιεργεί την τάση της φυγής.

√ ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών δηλητηριάζει τις σχέσεις των λαών, οδηγεί τα σύγχρονα κράτη σε οικονομικό μαρασμό και γενικά δημιουργεί το φόβο για έναν πυρηνικό αφανισμό.

√ η υποκουλτούρα έγινε υποκατάστατο της πνευματικής δημιουργίας και έκφρασης.

√ το οικονομικό κύκλωμα επηρεάζει, διαμορφώνει και παρα μορφώνει τις οικογενειακές σχέσεις.

√ ο ατομικισμός και ο άκρατος ευδαιμονισμός κυριαρχούν στην εποχή μας και υπόσχονται τη «γη της επαγγελίας», ενώ η πείνα σκιάζει τις χώρες του Τρίτου Κόσμου.

√ η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη βελτίωσε τελικά τη ποιότητας της ζωής;

ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΨΗ (ΘΕΤΙΚΗ)

≈ άλλαξε τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου
≈ ανέβασε το βιοτικό επίπεδο των λαών
≈ γέμισε τις αγορές των βιομηχανικά αναπτυγμένων λαών με καταναλωτικά αγαθά
≈ αντιμετώπισε πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα της υγείας 

≈ εξάλειψε τον αναλφαβητισμό και ανέβασε το πνευματικό επίπεδο των λαών
≈ περιόρισε στις πόλεις τη μόλυνση του περιβάλλοντος
≈ δημιούργησε ανεκτές συνθήκες εργασίας
≈ απελευθέρωσε τον άνθρωπο από τους εξαναγκασμούς του φυσικού περιβάλλοντος
≈ μείωσε το χρόνο εργασίας
≈ μείωσε τις αποστάσεις που χώριζαν τους ανθρώπους.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΨΗ (ΑΡΝΗΤΙΚΗ)

≈ στα μεγάλα αστικά κέντρα γεννήθηκε η τρομοκρατία, γιγαντώθηκε η βία, εξαπλώθηκαν τα ναρκωτικά, κυριάρχησε ο φόβος και η ανασφάλεια, έπληξε τους κατοίκους η πλήξη, η μοναξιά, η ανία

≈ ο υπερκαταναλωτισμός στέρησε την ελευθερία των κατοίκων των μεγαλουπόλεων και τους έκανε δούλους των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών τους
≈ αμφισβητήθηκαν και σχεδόν εξαφανίστηκαν οι παραδοσιακές θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές, εθνικές και ηθικές αξίες
≈ οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις κορέστηκαν με τυποποιημένα πολιτιστικά υποπροϊόντα
≈ καλλιεργήθηκε η τάση φυγής από τα μεγάλα αστικά κέντρα
≈ αποκόπηκαν οι μεγαλουπόλεις από τη φύση, η οποία αλόγιστα λεηλατήθηκε και παραμορφώθηκε
≈ με την αστικοποίηση του πληθυσμού δημιουργήθηκαν άθλιες εργατικές συνοικίες και παρασιτικά επαγγέλματα
≈ διευρύνθηκε το χάσμα ανάμεσα στις πλούσιες και στις φτωχές τάξεις
≈ κυριάρχησαν στις μεγαλουπόλεις οι κερδοσκόποι, οι πλαστογράφοι, οι εκμεταλλευτές, οι τρομοκράτες, οι βιαστές, οι ληστές, οι έμποροι ναρκωτικών

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΠΟΨΕΩΝ

√ Στις μεγαλουπόλεις ανέβηκε το βιοτικό επίπεδο, λόγω της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς όμως να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής
• η τεχνολογική πρόοδος έλυσε πολλά προβλήματα, αλλά και δημιούργησε περισσότερα (μετέβαλε τον άνθρωπο σε καταναλωτικό ον, αφαίρεσε την ποιότητα της ζωής από το σύγχρονο αστό)
• ο σημερινός άνθρωπος τρέχει για να κερδίσει περισσότερα χρήματα, τα οποία γρήγορα εξανεμίζονται από τον πολλαπλασιασμό των αναγκών του
• μέσα στη σύγχυση του ο σημερινός άνθρωπος γκρεμίζει ιδέες και ιδανικά, γίνεται φανατικός, δογματικός και αναρχικός, βρίσκει διέξοδο στους τεχνητούς παραδείσους, δηλαδή στα ναρκωτικά, τη μάστιγα της εποχής μας
• εξαιτίας της απληστίας του εξαφάνισε τα δάση, ανέτρεψε την οικολογική ισορροπία, αύξησε το άγχος του με το γρήγορο ρυθμό ζωής, ανέτρεψε την ψυχική του ισορροπία με την ηχορύπανση
• ικανοποιώντας σχεδόν όλες τις βιοτικές και βιολογικές του ανάγκες, νιώθει ανία, μονοτονία, εσωτερικό κενό
• ανέβηκε σε υλικές κατακτήσεις, αλλά έχασε τον ηθικό του προσανατολισμό
• διαψεύστηκε στις ελπίδες του για ποιότητα ζωής, γιατί στηρίχτηκε μόνο στην οικονομική ανάπτυξη
• επομένως δε βελτίωσε την ποιότητα της ζωής του με τη μεγάλη οικονομική του ανάπτυξη
• απάντησε ποσοτικά στο πρόβλημα της ζωής του
• μέσα από την ποσότητα αναζητεί την ποιότητα της ζωής του.
• προοπτικές για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τον σύγχρονου ανθρώπου

Πρέπει

√ να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του πνευματικού και του τεχνικού πολιτισμού

√ να εξασφαλίσει το κράτος στους πολίτες ανέσεις, ελεύθερο χρόνο, ψυχαγωγία, μόρφωση, ανεκτές συνθήκες εργασίας, ικανοποιητικούς μισθούς

√ να συνεργαστεί ο πολίτης με την πολιτεία

√ να συμφιλιωθεί το κράτος με τον πολίτη

√ να συμβαδίζει η άνοδος του βιοτικού επιπέδου με τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής

√ να πάρουν οι ηθικές αξίες την πραγματική τους θέση στην καθημερινή ζωή

√ να επικρατήσει το αίτημα του σύγχρονου ανθρώπου: «Ναι στην ποιότητα της ζωής, όχι στην ποσότητα της παραγωγής»

√ να πάψει να υπολογίζει ο σημερινός άνθρωπος την επιτυχία του μόνο από τους εντυπωσιακούς αριθμούς της παραγωγής

√ να συμβαδίζει ο δείχτης της οικονομικής προόδου με το δείχτη της πνευματικής και ηθικής ωρίμανσης των λαών

√ να ανέβει η πνευματική και πολιτιστική στάθμη των λαών.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συμπερασματικά, λοιπόν, η μονοδιάστατη στροφή στην τεχνολογία, το κέρδος και τον ατομισμό, έχουν κάνει την ποιότητα ζωής να φαντάζει όνειρο απατηλό. Μία στροφή προς τον Άνθρωπο και τον πνευματικό κόσμο θα μπορούσε να φέρει την τεχνολογία δίπλα στις πραγματικές ανάγκες μας και να βελτιώσει τη ζωή μας.

Από το βιβλίο του Δήμου Χλωπτσιούδη: «Έκφραση-Έκθεση Γ’ Λυκείου: Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων», Εκδόσεις schooltime.gr

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για την Έκφραση – Έκθεση Λυκείου

1. Έκφραση-Έκθεση Α’ Λυκείου, 2. Έκφραση-Έκθεση Β’ Λυκείου, 3. Έκφραση-Έκθεση Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Σχεδιαγράμματα, 6. Γραμματική-Συντακτικό

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook