Αρχαία ελληνική θεματογραφία: Επαναληπτικές ασκήσεις

Του Φίλιππου Ξυράφα

Α) Να μεταφραστεί το απόσπασμα σε κατανοητά Νέα Ελληνικά:

Θουκυδίδης, Ιστ., 1, 92-3

Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἀκούσαντες ὀργὴν μὲν φανερὰν οὐκ ἐποιοῦντο τοῖς Ἀθηναίοις (οὐδὲ γὰρ ἐπὶ κωλύμῃ, ἀλλὰ γνώμης παραινέσει δῆθεν τῷ κοινῷ ἐπρεσβεύσαντο, ἅμα δὲ καὶ προσφιλεῖς ὄντες ἐν τῷ τότε διὰ  τὴν ἐς τὸν Μῆδον προθυμίαν τὰ μάλιστ’ αὐτοῖς ἐτύγχανον), τῆς μέντοι βουλήσεως ἁμαρτάνοντες ἀδήλως ἤχθοντο. οἵ τε πρέσβεις ἑκατέρων ἀπῆλθον ἐπ’ οἴκου ἀνεπικλήτως. Τούτῳ τῷ τρόπῳ οἱ Ἀθηναῖοι τὴν πόλιν ἐτείχισαν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. καὶ δήλη ἡ οἰκοδομία ἔτι καὶ νῦν ἐστὶν ὅτι κατὰ σπουδὴν ἐγένετο· οἱ γὰρ θεμέλιοι παντοίων λίθων ὑπόκεινται καὶ οὐ ξυνειργασμένων ἔστιν ᾗ, ἀλλ’ ὡς ἕκαστόν ποτε προσέφερον, πολλαί τε στῆλαι ἀπὸ σημάτων καὶ λίθοι εἰργασμένοι ἐγκατελέγησαν. μείζων γὰρ ὁ περίβολος πανταχῇ ἐξήχθη τῆς πόλεως, καὶ διὰ τοῦτο πάντα ὁμοίως κινοῦντες ἠπείγοντο.

Β) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. i) Να αναγνωριστούν πλήρως συντακτικά οι υπογραμμισμένες μετοχές του αποσπάσματος.
  2. ii) Να γίνει πλήρης σύνταξη σε κάθε όρο του αποσπάσματος που σας δίνεται:

οἱ γὰρ θεμέλιοι παντοίων λίθων ὑπόκεινται καὶ οὐ ξυνειργασμένων ἔστιν ᾗ, ἀλλ’ ὡς ἕκαστόν ποτε προσέφερον, πολλαί τε στῆλαι ἀπὸ σημάτων καὶ λίθοι εἰργασμένοι ἐγκατελέγησαν.

Γ) ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Να τραπούν στα Αρχαία Ελληνικά (Αττική διάλεκτος) τα αποσπάσματα που σας δίνονται:

  1. Την επόμενη μέρα ο Οιδίποδας ξεκίνησε, για να λάβει χρησμό από το μαντείο, επειδή ήθελε να μάθει ποιος ήταν ο πατέρας του.
  2. Κατηγόρησαν τον Σωκράτη ότι τάχα/ με την ιδέα ότι διαφθείρει τους νέους.
  • Γνωρίζω ότι πολύ ευχάριστα θα θέλατε να τιμωρήσετε τους κατηγόρους παρά τους κατηγορουμένους.

Δ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στους εξής τύπους:

ἀκούσαντες, ἁμαρτάνοντες, εἰργασμένοι

Φίλιππος Ξυράφας*
Φιλόλογος – μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα Κλασικής Φιλολογίας.

Διαβάστε ακόμη:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook