Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.).

Η Π.Ε.Φ. είναι επιστημονική ένωση που ιδρύθηκε το 1982, έχει έδρα την Αθήνα και εκπροσωπείται με 49 Συνδέσμους Φιλολόγων σε διάφορους νομούς της Ελλάδας.

Η Ένωση διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, όπως και το 5μελές Εποπτικό Συμβούλιο.

ΔΣ ΠΕΦ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1. Η ψηφοφορία στην Αθήνα θα γίνει, με προσωπική προσέλευση των μελών, στα γραφεία της Π.Ε.Φ., Πολυτεχνείου 6, τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018 από 8 π.μ. έως 8 μ.μ. Σε περίπτωση οιουδήποτε κωλύματος είναι δυνατόν η συμμετοχή στην ψηφοφορία για τα μέλη της Αθήνας να γίνει ταχυδρομικώς, (με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγρ.3).

2. Αν μέλος από την επαρχία βρίσκεται στην Αθήνα κατά την ημέρα των εκλογών, μπορεί να ψηφίσει στα γραφεία της ΠΕΦ.

3. Τα μέλη που δεν διαμένουν στην Αθήνα ή βρίσκονται εκτός Αθηνών, θα αποστείλουν επιστολική ψήφο, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

• Στο ψηφοδέλτιο, το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε και από την ιστοσελίδα μας, σημειώστε με μπλε ή μαύρο στυλό, αριστερά από τα ονόματα, 1 (ένα) μέχρι και 6 (έξι) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και 1 (ένα) μέχρι και 3 (τρεις) σταυρούς προτίμησης για το Εποπτικό.

• Τοποθετήστε το ψηφοδέλτιο σε ένα μικρό φάκελο, κλείστε τον, χωρίς να σημειώσετε καμία ένδειξη.

• Κόψτε το “Δελτίο Συμμετοχής στην Ψηφοφορία” και συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται.

• Εσωκλείσετε στον μεγαλύτερο φάκελο (φάκελο επιστροφής): 1. τον μικρό φάκελο με το ψηφοδέλτιο και 2. το “Δελτίο Συμμετοχής στην Ψηφοφορία”. Γράψτε στη θέση του αποστολέα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή σας, επικολλήστε γραμματόσημο και ταχυδρομήστε τον στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) POSTΕ RESTANTE, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, 102 00, ΑΘΗΝΑ.

Πρέπει να αποστείλετε εγκαίρως την επιστολική σας ψήφο, ώστε, στις 10 Δεκεμβρίου 2018, να παραληφθεί από την Εφορευτική Επιτροπή. Αλληλογραφία που δεν φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου έως την ημερομηνία αυτή, δεν θα ληφθεί υπόψη και θα καταστραφεί, χωρίς να αποσφραγιστεί.

4. Τα μέλη της ΠΕΦ πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους, ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου. Όσοι είναι ήδη μέλη της ΠΕΦ, θα παραλάβουν φάκελο με ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος μέχρι το οποίο έχουν καταβάλει συνδρομή. Όσοι πλήρωσαν τη συνδρομή τους κατά τις προηγούμενες εκλογές, πρέπει να πληρώσουν και τις συνδρομές 2017-2018, για να είναι έγκυρη η ψήφος τους. Όσοι είναι παλαιότερα μέλη και δεν παραλαμβάνουν πλέον τη Φιλολογική μπορούν να επανεγγραφούν και να ψηφίσουν καταβάλλοντας τη συνδρομή του 2018 (20 ευρώ). Συνεπώς, για να συμμετάσχει κάποιος στην ψηφοφορία πρέπει να συμπεριλάβει στην επιστολή του το ψηφοδέλτιο, το “Δελτίο Συμμετοχής στην Ψηφοφορία” και αποδεικτικό εκπλήρωσης των οικονομικών του υποχρεώσεων, όπως το αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης της συνδρομής στην EUROBANK (αριθμός Λογαριασμού: IBAN GR 1702606110000070200340564 ).

5. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη ελέγχου της ιδιότητας του φιλολόγου.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook