Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανακοίνωσε παράταση προθεσμίας της με αριθμ. πρωτ.: 12557/15-11-2018 (ΑΔΑ:7ΝΧΝΟΞΛΔ-ΗΩΙ) «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)» μέχρι την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πρωινή.

Με την παραπάνω Πρόκληση, το ΙΕΠ καλεί σχολικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στη φάση εφαρμογής του έργου OSOS το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2018-19 και 2019-2020.

Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, με τη σύμφωνη του Διευθυντή Διευθύντριας, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (https://iep.edu.gr/services/osos/). Η είσοδος των σχολείων γίνεται με τους κωδικούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook