Ανδριάνα Μανίκα

Της Ανδριάνας Μανίκα

Από πολύ μικρή ηλικία, καλούμαστε να κρίνουμε το τι συμβαίνει γύρω μας, να διακρίνουμε και να αξιολογήσουμε σωστά. Τι σημαίνει όμως ο όρος αξιολόγηση και τι σχέση έχει με την εκπαίδευση; Θα μπορούσε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού να λειτουργήσει ως καταλυτικός παράγοντας για την εκμάθηση και την επίδοση του μαθητή; Το έργο του εκπαιδευτικού, είναι δύσκολη υπόθεση, καθώς πρέπει να είναι αντικειμενικός κριτής.

Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για τη σχολική κρίση, σε αυτήν την περίπτωση, πάνω σε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μπορεί μάλιστα να συμπεριλάβει τη μέτρηση, αλλά και την εκτίμηση. Η αξιολόγηση λοιπόν είναι μία κριτική διαδικασία που εμπεριέχεται τόσο στην διδακτική, όσο και στη μαθησιακή διαδικασία.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η αξιολόγηση είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει τη βαθμολoγία που αποδίδεται σε κάθε μαθητή, αλλά και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της. Ο εκάστοτε εκπαιδευτικός  καλείται να βαθμολογήσει την επίδοση του μαθητή του, να αναγνωρίσει τις ικανότητές του και μέσα στο εύρος της τάξης να διαπιστώσει το πού και το γιατί υστερεί έναντι των άλλων μαθητών.

Ανακαλύπτοντας λοιπόν, εάν έχουν επιτευχθεί οι προκαθορισμένοι στόχοι και ποιο είναι το συνολικό επίπεδο των μαθητών, ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να γνωρίζει καλά τον ρυθμό μάθησης που καθορίζει την τάξη του, να βελτιώνει την διδασκαλία του και να ενισχύεται συναισθηματικά μετά από το αποτέλεσμα κάθε προσπάθειας.

Η σωστή αξιολόγηση έχει ως αποτέλεσμα και την ψυχολογική ενίσχυση του ίδιου του μαθητή, καθώς επιβραβεύεται η πρόοδος του, αναγνωρίζει τις αδυναμίες του και έχει μία ρεαλιστική εικόνα για την πορεία του. Παράλληλα, δεν θα ήταν λάθος να πούμε πως μέσω της σχολικής αξιολόγησης, όταν αυτή είναι στοχευμένη και σωστή, δημιουργείται μία σταθερή και ειλικρινής σχέση δασκάλου και μαθητή.

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε σε αυτόν τον παραδοσιακό και διαχρονικό τρόπο αξιολόγησης είναι να μην μετατρέψουμε τα θετικά της στοιχεία σε αρνητικά. Πώς θα μπορούσε όμως να γίνει αυτό; Στόχος του μαθητή πρέπει να είναι η γνώση και όχι ο βαθμός, ενώ ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι υγιής, ένα εργαλείο προόδου και όχι υπερίσχυσης μεταξύ των μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με το αντικείμενο του, έχει την υποχρέωση μέσα από την μεταδοτικότητά του αρχικά, και ύστερα με την αξιολόγησή του, να διαμορφώσει προσωπικότητες και όχι μηχανές απομνημόνευσης. Σκοπός, είναι η ευχέρεια γραπτού και προφορικού λόγου και όχι οι τυχαίες απαντήσεις. Η σωστή αξιολόγηση λοιπόν λαμβάνει εξέχουσα θέση στην αποτελεσματική μάθηση των παιδιών.

Ανδριάνα Μανίκα*

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook