Με αφορμή την καθιέρωση της 20ής Νοεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας να υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα, εντός του ωρολόγιου προγράμματος, εκδηλώσεις ή/και δράσεις με θεματικό κέντρο τα δικαιώματα του παιδιού.

Σήμερα, δεκαετίες μετά την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι αξίες και τα ιδανικά που προέβλεψε και υιοθέτησε η σχετική Σύμβαση εξακολουθούν να μην θεωρούνται δεδομένα για μεγάλο αριθμό παιδιών σε όλο τον κόσμο που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, παραμέλησης, εκμετάλλευσης, παιδικής εργασίας, μετανάστευσης κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η υλοποίηση εκδηλώσεων, δράσεων και δραστηριοτήτων στις σχολικές μονάδες με σκοπό:

α) την ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών) επί ζητημάτων που αφορούν στα δικαιώματα των παιδιών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί και ψηφιστεί στη συγκεκριμένη σύμβαση,

β) την ευαισθητοποίηση στην προάσπιση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών,

γ) την προώθηση και ανάδειξη αξιών όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα, ο αλτρουισμός, η ανεκτικότητα, ο σεβασμός στην διαφορετικότητα και η ειρήνη και

δ) την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης στο πλαίσιο της πρόληψης και της εξάλειψης ξενοφοβικών και ρατσιστικών μορφών συμπεριφοράς.

Οι εκδηλώσεις ή/και δράσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των διαφορετικών βαθμίδων, προτείνεται ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:

 ομαδικές ή/και ατομικές εικαστικές δημιουργίες (αφίσα, καρτεπικόλληση, φωτογραφία κ.ά.)
 συγγραφή παραμυθιού/ποιήματος/διηγήματος κ.ά.
 δημιουργία πολυτροπικού κειμένου (π.χ. ψηφιακή αφίσα, κόμικ)
 προβολή κινηματογραφικών έργων, ταινιών μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ κ.ά.
 ανάγνωση ποιητικών/λογοτεχνικών κειμένων και σχετική συζήτηση
 θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς
 μουσικές και αθλητικές εκδηλώσεις
 ομαδικές ή/και ατομικές παρουσιάσεις από τους/τις μαθητές/τριες προσωπικοτήτων που με τη δράση τους συνέβαλαν στην προαγωγή των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της οργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων/δράσεων, προτείνεται να αξιοποιείται η Σχολική Βιβλιοθήκη και να αναπτύσσονται συνέργειες/συνεργασίες που εμπλέκουν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook