Προκηρύχθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 υποτροφίες που χορηγούνται από την κυβέρνηση του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικής συμφωνίας, ως εξής:

1. Δύο (2) Υποτροφίες για Θερινό Σεμινάριο Γλώσσας (Ulpan)

2. Δύο (2) Υποτροφίες για σπουδές ή έρευνα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

 Βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας:

– Ο αιτών να είναι κάτοχος πτυχίου επιπέδου BA ή BSc (ή και ανώτερου) με καλή ακαδημαϊκή επίδοση.

– Ο αιτών να είναι υπήκοος της χώρας, όπου και υποβάλλει την αίτηση για υποτροφία και να είναι κάτω των 35 ετών (ηλικία κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους).

– Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής ή εβραϊκής γλώσσας.
– Ο αιτών πρέπει να πληροί τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις του Ισραηλινού Πανεπιστημίου στο οποίο υποβάλλει αίτηση.

Υποτροφία χορηγείται μόνο εφόσον το εκπαιδευτικό ίδρυμα εγκρίνει την αποδοχή του υποψηφίου.

Όροι και οι προϋποθέσεις:

-Οι όροι και οι προϋποθέσεις της υποτροφίας μπορεί να μεταβάλλονται κάθε χρονιά, σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό.

-Υποτροφία μπορεί να χορηγηθεί μόνον άπαξ (είτε για Θερινό Σεμινάριο Γλώσσας ή για ένα ακαδημαϊκό έτος).

 Η υποτροφία ενός ακαδ. έτους περιλαμβάνει:

– Μερικά δίδακτρα –κατόπιν αιτήσεως (50% μέχρι το μέγιστο των 6,οοο $ για δίδακτρα 12,000 $ και άνω)
– Μηνιαίο επίδομα για ένα ακαδημαϊκό έτος (για 8 μήνες μόνον, Οκτώβριο μέχρι Ιούνιο)
– Βασική ασφάλιση υγείας

 Η μερική υποτροφία ενός ακαδ. έτους περιλαμβάνει:

– Μηνιαίο επίδομα για ένα ακαδημαϊκό έτος (για 8 μήνες μόνον, Οκτώβριο μέχρι Ιούνιο)
– Βασική ασφάλιση υγείας

 Το Θερινό Σεμινάριο γλώσσας περιλαμβάνει:

-Πλήρη δίδακτρα
-Κοιτώνες
-Επίδομα τριών εβδομάδων
-Βασική ασφάλιση υγείας

Ο αιτών αναλαμβάνει τις δαπάνες διαμονής, μεταφοράς και μετακίνησης από και προς το Ισραήλ.

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές σε πανεπιστήμια και προγράμματα εγκεκριμένα από το    Ισραηλινό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης. http://lang.che.org.il/en/?page_id=15417

Οι υποτροφίες για το σεμινάριο γλώσσας (Ulpan) θα χορηγηθούν για το ινστιτούτο γλώσσας που θα επιλεγεί από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, επιβεβαίωση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και ενημέρωση για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

 Υποβολή της Αίτησης

Πριν τη διαδικασία λήψης και συμπλήρωσης των εντύπων της αίτησης, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες σημαντικές οδηγίες.

(http://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Documents/scholarshipinstructions.pdf)

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 Συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης – Λήψη εντύπων αίτησης

(http://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Documents/scholarshipinstructions.pdf)

 Λεπτομερή επιστολή στην οποία να αναφέρεται ο κλάδος σπουδών και το Πανεπιστήμιο στο Ισραήλ στο οποίο ο αιτών επιθυμεί να φοιτήσει

 Βιογραφικό Σημείωμα

 Αντίγραφα επιστολών των Ισραηλινών Πανεπιστημίων, ή -στην περίπτωση έρευνας ή μεταδιδακτορικού- του Ισραηλινού επιβλέποντα. Δεν απαιτείται για υποτροφίες θερινού σεμιναρίου γλώσσας

 Πιστοποιητικά σπουδών στο πρωτότυπο (ή επικυρωμένα αντίγραφα), αναλυτική βαθμολογία και τίτλοι που πιστοποιούν την ολοκλήρωση των σπουδών για το πτυχίο, συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου του φοιτητικού μητρώου

 Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από διδάσκοντες/καθηγητές που έχουν διδάξει στον υποψήφιο

 Τρεις (3) φωτογραφίες

 Πιστοποιητικό υγείας

-Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται εκτυπωμένα στην αγγλική γλώσσα, σε τρία (3) αντίγραφα, στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Πρεσβεία Ισραήλ (Ακαδημαϊκό Τμήμα) Μαραθωνοδρόμων 1, Π. Ψυχικό, 15452 Αθήνα.

– Η τελική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018.

– Το Υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερώσει τον υποψήφιο για την αποδοχή του στο πρόγραμμα υποτροφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση: scholarship@mfa.gov.il.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook