Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Ναυτιλίας σχετικά με την αύξηση του αριθμού των εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα σημεία της Απόφασης:

1. Αυξάνεται ο αριθμός των εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Πλοιάρχων και Μηχανικών το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019. Ο  αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 καθορίζεται σε εβδομήντα δύο [72] (39 Πλοίαρχοι και 33 Μηχανικοί). Μετά την ολοκλήρωση εισαγωγής των ανωτέρω σπουδαστών εκδίδονται καταστάσεις υποψηφίων που δεν εισήχθησαν της παρ. 4 του άρθρου 7 της παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης.

2. Επιπλέον, εισάγονται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εξήντα ένα (61) σπουδαστές στην ΑΕΝ/Πλοιάρχων ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Η διαδικασία εισαγωγής σπουδαστών για την ως άνω Σχολή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής σπουδαστών για τις υπόλοιπες Α.Ε.Ν. από τις καταστάσεις υποψηφίων ειδικότητας Πλοίαρχου που δεν εισήχθησαν της ανωτέρω παραγράφου και με την ίδια ποσόστωση της παρ. 4 του παρούσης.

3. Πέραν των ανωτέρω, εισάγονται, υποχρεωτικώς κατά τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υποψήφιοι/υποψήφιες προερχόμενοι εκ των ειδικών κατηγοριών της παρ. 2 του άρθρου 2 της παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης.

4. Η ποσόστωση των κατηγοριών της παραγράφου 1.2 του άρθρου 2 της παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης πραγματοποιείται με αναγωγή στο 100% ως ακολούθως:

α. Σε ποσοστό 36% του συνολικού αριθμού εισακτέων, απόφοιτοι Γενικών Λυκείων.

β. Σε ποσοστό 8% του συνολικού αριθμού εισακτέων, απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων των Τομέων: Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Οχημάτων, Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των τομέων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, Πληροφορικής, καθώς και της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης & Οικονομίας.

γ. Σε ποσοστό 52% του συνολικού αριθμού εισακτέων, απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου Ναυτικού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού, καθώς και αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου του Τομέα Πλοιάρχων και Μηχανικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και αποφοίτους από τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού.

δ. Σε ποσοστό 4% του συνολικού αριθμού εισακτέων, απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων λοιπών τομέων και Ομάδων Προσανατολισμού, καθώς και υποψήφιοι απόφοιτοι από τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Δομικών έργων, Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

5. Η διαδικασία επιλογής των άνω σπουδαστών/σπουδαστριών θα γίνει σύμφωνα με παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 6 της παραπάνω (2) προοιμιακής διάταξης.

6. Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις λόγω εξαντλήσεως των υποψηφίων μιας της δεύτερης γενικής κατηγορίας, αυτές μεταφέρονται στις άλλες υποκατηγορίες της αυτής κατηγορίας, στις οποίες δεν έχει εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων, σε ποσοστό αυτού της αρχικής κατανομής.

7. Τυχόν κενές θέσεις που, ενδεχομένως, υπάρξουν κατά την εφαρμογή της παρούσης δεν  καλυφθούν.

8. α) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται τα κατανομής ανά σχολή ειδικότητα των ως άνω σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ασπροπύργου, Μακεδονίας, Κρήτης, Χίου, Κύμης, Οινουσσών. Με ίδια απόφαση ορίζεται και προθεσμία που υποχρεούνται οι σπουδαστές/σπουδάστριες που έχουν ενημερωθεί παρουσιαστούν για εγγραφή και φοίτηση στις Σχολές.

β) Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται ίδια θέματα για την ΑΕΝ Καλύμνου.

9. Οι εισαγόμενοι της παρούσας Απόφασης αποκτούν δικαίωμα μετεγγραφής από το έτος 2019-2020 και εφεξής.

Δείτε την Απόφαση εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook