Παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για την κατάργηση λειτουργίας τάξεων υποδοχής ΤΥI και ΤΥΙΙ στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει σήμερα, Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, ώρα 3:30μμ, η Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ 14-11, ΩΡΑ 3:30ΜΜ

Τη στιγμή που διακηρύσσεται η «ευαισθησία» για τα προσφυγόπουλα και την εκπαίδευση τους, η εκπαιδευτική πολιτική για το ζήτημα της εκπαίδευσης στα διαπολιτισμικά, όχι μόνο δεν διαμορφώνει  ένα πλαίσιο για ουσιαστικές λύσεις, αλλά συνεχώς οξύνεται η διάσταση μεταξύ των προβλημάτων και των απαντήσεων που (δεν) δίνονται. Η εικόνα στα διαπολιτισμικά καθρεφτίζει την συνολικά απαράδεκτη κατάσταση στην εκπαίδευση των προσφύγων και μεταναστών μαθητών.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η κατάργηση λειτουργίας τάξεων υποδοχής ΤΥI και ΤΥΙΙ στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης η οποία αντίκειται στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές/τριες.

Το κύριο έργο του σχολείου είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και η διδακτική στήριξη σε όλα τα  αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών/τριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, των μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και των προσφυγοπαίδων.

Στα 35 και πλέον έτη λειτουργίας του σχολείου διαμορφώνεται  στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει στη σχολική μονάδα, αφού σταθμίσει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών αυτών και τις δυνατότητές τους, να επιλέξει εκείνο το σχήμα που μπορεί να τους παρέχει επιπλέον διδακτική υποστήριξη, με σκοπό να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι/ες όπως ρητά έξαλλου αναφέρεται στην απόφαση 14 – 08 -2018Αρ. πρωτ.: 135904/ ΓΔ4 Υ.Α με θέμα «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2018-2019 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας».

Επομένως, η λειτουργία τάξεων υποδοχής ΤΥ I στο σχολείο μας αποκλειστικά και μόνο από αναπληρωτές είναι αντιφατική/άδικη, καθώς σε αυτά διδάσκουν ήδη εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσελήφθησαν με ειδικά προσόντα, τα οποία απαιτούνται για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Η αντιπρόταση λειτουργίας τάξεων υποδοχής ΤΥ I–ΖΕΠ στο σχολείο με αναπληρωτές εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων και είναι αμφίβολο αν και πότε θα πραγματοποιηθεί.

Θεωρούμε παράλογο ένας μόνιμος εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε σχολείο Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με πολυετή πείρα στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης αλλά και τη διδακτική στήριξη σε όλα τα αντικείμενα να μην αξιοποιηθεί άμεσα στη λειτουργία τάξεων υποδοχής.

Απαιτούμε να λειτουργήσουν τώρα οι τάξεις υποδοχής με μόνιμο προσωπικό!

Άλλωστε ορίζεται στην Υ.Α.20/06/2017 Αρ. Πρωτ. : Φ1/103401/Δ2 που ενεργοποιεί τον σχετικό νόμο του 1999Φ10/20/Γ1/708/07-09-1999 (Β΄ 1789) με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων Σχετ. Αριθμ. Φ2/378/Γ1/1124/8.12.94 (ΦΕΚ 930/14.1294/τ.Β΄)»

Απαιτούμε:

  • Η εξασφάλιση όλων των κατάλληλων βιβλίων, εργαστηρίων και υποδομών
  • Στελέχωση με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό – διερμηνείς – μεταφραστές – ψυχολόγους – διοικητικό προσωπικό και φύλακες, την καταγραφή και καταχώρηση του συνόλου των τμημάτων που λειτουργούν σε αυτά, την εξαίρεση των σχολείων από το σύστημα των ηλεκτρονικών εγγραφών εξαιτίας τεράστιων προβλημάτων που έχουν ανακύψει τις εγγραφές των προσφύγων (διαρκής ροή στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, απουσία ΑΦΜ, δυσκολία στην ορθή καταχώρηση των στοιχείων κλπ.)
  • Αναγνώρισης των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, έγκριση μικρών τμημάτων, ενίσχυση της οργανικότητας
  • Παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών
  • Υψηλότερη χρηματοδότηση από τις σχολικές επιτροπές
  • Λύση του ανεπαρκούς αριθμού αιθουσών (κτιριακό πρόβλημα)
  • Διευκόλυνση των μαθητών για απόκτηση ΑΔΥΜ (Ατομικών Δελτίων Υγείας για τους Μαθητές)

 Καλούμε την ΟΛΜΕ να αναλάβει πρωτοβουλία για συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και δέσμευση του για άμεση λύση των προβλημάτων με βάση την ιδιαιτερότητα του σχολείου (χαμηλό ποσοστό  Ελλήνων μαθητών/τριών σε σχέση με τα άλλα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) και το σημαντικό έργο που επιτελεί.

Η Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας

Δέσποινα Δάσιου                  Δημήτρης Καραμανλής

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr