Επαναληπτικές ασκήσεις για φοιτητές Φιλολογίας – Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία

Του Φίλιππου Ξυράφα

Α) Να μεταφραστεί το απόσπασμα σε κατανοητά Νέα Ελληνικά.

Β) Να γίνει ειδολογικός προσδιορισμός του αποσπάσματος με βάση το γενικότερο νόημα του κειμένου και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Καὶ ἅμα, εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι, ἄξιοι νομίζομεν εἶναι τοῖς πέλας ψόγον ἐπενεγκεῖν, ἄλλως τε καὶ μεγάλων τῶν διαφερόντων καθεστώτων, περὶ ὧν οὐκ αἰσθάνεσθαι ἡμῖν γε δοκεῖτε, οὐδ’ ἐκλογίσασθαι πώποτε πρὸς οἵους ὑμῖν Ἀθηναίους ὄντας καὶ ὅσον ὑμῶν καὶ ὡς πᾶν διαφέροντας ὁ ἀγὼν ἔσται. οἱ μέν γε νεωτεροποιοὶ καὶ ἐπινοῆσαι ὀξεῖς καὶ ἐπιτελέσαι ἔργῳ ἃ ἂν γνῶσιν· ὑμεῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά τε σῴζειν καὶ ἐπιγνῶναι μηδὲν καὶ ἔργῳ οὐδὲ τἀναγκαῖα ἐξικέσθαι. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες· τὸ δὲ ὑμέτερον τῆς τε δυνάμεως ἐνδεᾶ πρᾶξαι τῆς τε γνώμης μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι τῶν τε δεινῶν μηδέποτε οἴεσθαι ἀπολυθήσεσθαι. καὶ μὴν καὶ ἄοκνοι πρὸς ὑμᾶς μελλητὰςκαὶ ἀποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτάτους· οἴονται γὰρ οἱ μὲν τῇ ἀπουσίᾳ ἄν τι κτᾶσθαι, ὑμεῖς δὲ τῷ ἐπελθεῖν καὶ τὰ ἑτοῖμα ἂν βλάψαι. […]

Γ) Να αναγνωριστούν πλήρως συντακτικά οι υπογραμμισμένοι/ -ες όροι/ προτάσεις  του αποσπάσματος.

Δ) Να τρέψετε το κείμενο που σας δίνεται σε κατανοητά Αρχαία Ελληνικά (Αττική διαλεκτική ποικιλία) με τον πιο οικονομικό τρόπο.

Και αφού έκαναν οι άρχοντες συμβούλιο, αυτές ήταν οι γνώμες (τους), η μια, αφού μαζέψουν όλο το στράτευμα, να πάνε κοντά στο τείχος των Θηβαίων, όπου υπήρχε πολύ σιτάρι και χορτάρι για τα υποζύγια, η άλλη (γνώμη) να στρατοπεδεύσουν κοντά στον ποταμό και η τρίτη να κινηθούν μόλις ξημερώσει κατευθείαν προς την πόλη της Αθήνας. Η κακοκαιρία, όμως, τους έφερνε σε δύσκολη θέση.

E) Να τοποθετηθούν τόνοι και πνεύματα στο εξής απόσπασμα:

Ουκουν οσω αν τις μειζω αγαθα παθων μη αποδιδω χαριν, τοσουτῳ αδικωτερος αν ειη; συνεφη και τουτο. Τινας ουν, εφη, υπο τινων ευροιμεν αν μείζω ευηργετημένους η παιδας υπο γονεων; ους οι γονεις εκ μεν ουκ οντων εποίησαν ειναι, τοσαυτα δε καλα ιδειν και τοσουτων αγαθων μετασχειν, οσα οι θεοι παρεχουσι τοις ανθρωποις

Φίλιππος Ξυράφας*
Φιλόλογος – μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα Κλασικής Φιλολογίας.

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook