(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων30 έως 45 του Ν. 4485/2017)

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» επήλθαν ουσιαστικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν οι διαδικασίες, τις οποίες τα όργανα διοίκησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, αλλά και οι λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματός μας θα ακολουθήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018 και εφεξής.

Στα ακόλουθα κεφάλαια της παρούσας εγκυκλίου παρέχονται διευκρινίσεις τόσο για τα ακαδημαϊκά, όσο και για τα διαχειριστικά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. […]

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook