Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι έχει προσφερθεί με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού (διδακτικό έργο και όχι άλλη ειδικότητα) και να μην έχει χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Πιο αναλυτικά:

Σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το αριθμ.2/70659/ΔΕΠ/11-10-2018 απαντητικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε ερώτημα της Υπηρεσίας μας, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 90 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ.114τ.Α΄/4-8-2017).

Όπως αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο του Γ.Λ.Κ. στις προαναφερόμενες ειδικές διατάξεις δεν γίνεται διάκριση μεταξύ σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία αυτή, με την προϋπόθεση ότι έχει προσφερθεί με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού (διδακτικό έργο και όχι άλλη ειδικότητα) και να μην έχει χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Δείτε το έγγραφο εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook