Με τέσσερις Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα στη Διαύγεια, ανακαλούνται οι προσλήψεις 169 συνολικά αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ή ανέλαβαν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτήθηκαν.

Πιο αναλυτικά:

Α. (ΑΔΑ: 6ΓΤΟ4653ΠΣ-Ι72): Ανάκληση πρόσληψης 34 εκπαιδευτικών

Β. (ΑΔΑ: Ψ7Χ84653ΠΣ-ΧΞΠ): Ανάκληση πρόσληψης 24 εκπαιδευτικών

Α. (ΑΔΑ: ΩΝΚ44653ΠΣ-Ω4Β): Ανάκληση πρόσληψης 61 εκπαιδευτικών

Α. (ΑΔΑ: ΩΚΥΦ4653ΠΣ-ΘΣΡ): Ανάκληση πρόσληψης 50 εκπαιδευτικών

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook