Η Μονάδα Μειονοτικής, Διαπολιτισμικής, Ομογενειακής Εκπαίδευσης και Σχολείων Φυλακών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανέπτυξε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο στοχεύει στη συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών αναφορικά με τη διερεύνηση αναγκών για την Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτών σε μορφές/δομές Εκπαίδευσης Δεύτερης Ευκαιρίας.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτές: α) σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, β) σχολείων φυλακών, γ) Δ.Ι.Ε.Κ. καθώς και σε όσους ασχολούνται εθελοντικά με την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και τη συνεισφορά σας

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στο https://iep.edu.gr/lime2/index.php/367666?lang=el

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook