Ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: Πρώτες Κατευθύνσεις για την έναρξη του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» στα σχολεία.

Όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή προγραμμάτων στην Α΄ τάξη όλων των ΕΠΑΛ της χώρας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ –Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» (αρ. 25 του Ν.4559/2018 – ΦΕΚ 142/Α).

Σε συνέχεια της σχετικής επιστολής της Υφυπουργού Παιδείας σε όλα τα ΕΠΑΛ, καλούνται οι Διευθυντές και οι Σύλλογοι Διδασκόντων να προβούν στις παρακάτω ενέργειες για την έναρξη και την εφαρμογή του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ –Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»:

1) Σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων με τα παρακάτω θέματα:

 Ενημέρωση από τον/την Διευθυντή/-τρια για τους σκοπούς, τους στόχους και την εφαρμογή του Προγράμματος.
 Ορισμός συντονιστών έργου. Ο αριθμός των συντονιστών καθορίζεται από τις ανάγκες ή το μέγεθος του σχολείου.
 Ενημέρωση σχετικά με τον θεσμό του Συμβούλου – Καθηγητή με στόχο την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για την ανάληψη του ρόλου του Συμβούλου αναδεικνύοντας τη σημασία και την αξία του θεσμού για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος.
 Καθορισμός του πλαισίου για την ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης, τα οποία θα πρέπει να αποφασιστούν σε επόμενο Σύλλογο και να υποβληθούν έως τις 21/12/2018.

Στην ανωτέρω συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων κρίνεται απαραίτητο να παρευρίσκεται η/ο Ψυχολόγος του Σχολείου, που θα συνεπικουρήσει την εδραίωση του θεσμού.

2) Σύγκληση επόμενου Συλλόγου Διδασκόντων με θέμα την κατανομή των μαθητών της Α’ τάξηςσε εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν το ρόλο του Συμβούλου-Καθηγητή

3) Ενημέρωση των μαθητών της Α΄ τάξης από τον/την Διευθυντή/-τρια του σχολείου και τους συντονιστές για το νέο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί στο σχολείο τους. Παράλληλα, καλούνται οι γονείς των μαθητών της Α’ τάξης και ενημερώνονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι, για όλες τις δράσεις του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ –Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» θα ακολουθήσουν επιμορφωτικές συναντήσεις που θα διοργανωθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Έως τότε υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσής σας μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

– Για τα σχέδια δράσης μέσω της ιστοσελίδας: http://mnae.noesis.edu.gr/?fbclid=IwAR0jn8EHpo5kQEa1-
1gb63MdxOSHPJaEZ6aooXJkyyXFtYgqfDpvkOC4mIA

– Για την ενισχυτική διδασκαλία και το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή μέσω της ιστοσελίδας: https://mnaepal.wordpress.com/.

Παράλληλα μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Ενδεικτικό Παράδειγμα από την εμπειρία των εννέα (9) πιλοτικών σχολείων εφαρμογής του Προγράμματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη διευκόλυνσή σας

Κατά την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού το σχολικό έτος 2017-2018 τα σχολεία λειτούργησαν με συντονιστές για τους άξονες του Συμβούλου Καθηγητή, της Εναλλακτικής Διδασκαλίας και των Σχεδίων Δράσης. Ειδικότερα:

– Ο συντονιστής για το Θεσμό του Συμβούλου – Καθηγητή:

α) Αναζήτησε συγκεκριμένο χώρο στο σχολείο που να εξασφαλίζει ιδιωτικότητα για τις συναντήσεις των μαθητών με τους Σύμβουλους-Καθηγητές.

β) Κατέγραψε τους καθηγητές που δήλωσαν συμμετοχή στο θεσμό, εκτός Διευθυντή – Υποδιευθυντών και αντιστοίχησε, συνήθως τυχαία, σε κάθε μαθητή έναν Καθηγητή-Σύμβουλο. Προτείνεται, σύμφωνα και με την πρότερη εμπειρία των σχολείων, ο αριθμός των μαθητών που θα αναλάβει ένας εκπαιδευτικός ως Σύμβουλος να μην υπερβαίνει τους τέσσερις (4) με πέντε (5)

γ) Συνέταξε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα συναντήσεων ανά καθηγητή για την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου που πραγματοποιούνται οι συναντήσεις.

δ) Συνεργάστηκε στενά με τον/την Ψυχολόγο του σχολείου

– Ο συντονιστής για τα Σχέδια Δράσης:

α) Ενημέρωσε τους συναδέλφους που ανέλαβαν τα μαθήματα της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και την Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία για τη δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων που θα υλοποιήσουν, για τις πηγές όπου μπορούν να αντλήσουν ιδέες κλπ. Επίσης, έγιναν ενημερώσεις και στους άλλους εκπαιδευτικούς της Α΄ τάξης για τη δυνατότητα συνεργασίας σε αυτά τα μαθήματα. Έμφαση δόθηκε στη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των θετικών επιστημών και ειδικοτήτων για το μάθημα Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία και όλων των εκπαιδευτικών της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων.

β) Βοήθησε τους εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση υποστηρικτών καθηγητών, ανάλογα με τα έργα, από τις άλλες τάξεις και τα εργαστήρια ή συνεργασίες με άλλα σχολεία για κοινά ή συμπληρωματικά έργα.

γ) Συνέταξε και υπέβαλε τα Σχέδια Δράσης και τον προϋπολογισμό με βάση τις οδηγίες από τo Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ».

Πατήστε εδώ για το έγγραφο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook