Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση που αφορά στη Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».

Σύμφωνα με την Απόφαση:

Η πράξη «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση (6,8,9).10.1 α: «Παρεμβάσεις στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της ΠΕΣ και λοιπές διαπολιτισμικές δράσεις-Προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό-Δράσεις επιμόρφωσης» και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου 10.1.3 «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών». Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση της πράξης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ως Δικαιούχος της πράξης ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας, του ΥΠΠΕΘ.

Στόχος

Στόχος της Δράσης είναι η επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) που θα στελεχώσουν τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), σύμφωνα με τον ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α), η αποστολή των οποίων είναι, μεταξύ άλλων, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών καθώς και η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο. […]

Διαβάστε την Απόφαση εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook