Το Ι.Κ.Υ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 50 θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων “Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού” στην Ελλάδα.

Η υποτροφία έχει υποχρεωτική διάρκεια επτά (7) μήνες και χορηγείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση ειδικού κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής υποψηφιότητας στο e-mail: [email protected] λήγει στις 11/11/2018.

Ο φάκελος με όλα τα παραστατικά θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς (με σφραγίδα ταχυδρομείου) έως τις 19/11/2018.

Σημειώνεται ότι, λόγω του περιορισμένου χρόνου επεξεργασίας των αιτήσεων μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (Δεκέμβριος 2018), οι υποψήφιοι θα πρέπει, αφού κάνουν τις απαραίτητες επικυρώσεις,  να στείλουν οι ίδιοι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τις 19/11/2018. Οι όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη https://www.iky.gr.

Πατήστε εδώ για την Προκήρυξη

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι:

1. Nα είναι αλλογενείς ή ομογενείς, δηλαδή να μην έχουν ελληνική υπηκοότητα.

2. Να μην έχουν διπλή ιθαγένεια (ξένη και ελληνική).

3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου του εξωτερικού.

4. Να είναι έως 40 ετών την 01/01/2018.

5.  Να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

6. Να χρησιμοποιήσουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας που θα αποκτήσουν, μετά τον συγκεκριμένο κύκλο παρακολούθησης, ώστε να αναβαθμίσουν την εργασία τους και να προωθήσουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό στις χώρες τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook