Εγκρίθηκε η επιχορήγηση προς το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές με το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (1.759.000,00 €) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2754 του Φ. 19-110 “Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους” οικ. έτους 2018.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook