Με σχετική ΥΑ, εγκρίθηκε η επιχορήγηση προς το ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2754 του Φ. 19-110 “Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους” οικ. έτους 2018. (ΑΔΑ: 60ΠΗ4653ΠΣ-ΣΚ3).

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook