Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις στρατιωτικές λέσχες

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα ο πίνακας με τις στρατιωτικές λέσχες στις οποίες μπορούν να σιτίζονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του δικαιούχου αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ώστε να του παρέχεται το δικαίωμα σίτισης και ελεύθερης πρόσβασης στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ), είναι το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, σχετική βεβαίωση από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης ότι υπηρετεί ως αναπληρωτής και δύο (2) φωτογραφίες, προκειμένου να εκδοθεί, στη συνέχεια, σχετικό Δελτίο Εισόδου από τη μονάδα της εκάστοτε Λέσχης.

Τα παραπάνω έχουν δημοσιοποιηθεί με το από 11-10-2018 σχετικό Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.  Παρακαλούμε το παρόν έγγραφο να αποσταλεί σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας, προς
ενημέρωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Το έγγραφο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook