Στην ανάκληση της πρόσληψης 69 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είχαν προσληφθεί ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2018-2019 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί προσλήφθηκαν με τις αριθμ. πρωτ. 157062/Ε1/21-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΟΟ4653ΠΣΘΔΜ), 165270/Ε1/04-10-2018 (ΑΔΑ: Ω12Π4653ΠΣ-ΝΥΦ) και 166169/Ε1/05-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΣΩ4653ΠΣ-ΞΛΦ) Υπουργικές Αποφάσεις, αλλά δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook