Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€2.350.000,00) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φ.19-110 Κ.Α.Ε. 2754 «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας» οικονομικού έτους 2018 για την επιχορήγηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος. (ΑΔΑ: 72ΓΝ4653ΠΣ)

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook