Με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, παρατείνονται οι προθεσμίες των διαδικασιών για την διεξαγωγή εκλογής εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του διοικητικού προσωπικού (Δ.Π.) (τακτικού και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ως εξής:

1. Έκδοση προκήρυξης εκλογών μέχρι 09.11.2018
2. Σύνταξη πινάκων εκλογέων μέχρι 05.10.2018
3. Τοιχοκόλληση – Ανακοίνωση των πινάκων εκλογέων μέχρι 10.10.2018
4. Υποβολή αιτήσεων διορθώσεων στοιχείων – ενστάσεων από 11.10.2018 – 17.10.2018
5. Εξέταση αιτήσεων – ενστάσεων μέχρι 19.10.2018
6. Οριστικοποίηση των πινάκων Εκλογέων μέχρι 22.10.2018
7. Υποβολή υποψηφιοτήτων από 24.10.2018 – 31.10.2018
8. Σύνταξη πινάκων υποψηφίων μέχρι 01.11.2018
9. Τοιχοκόλληση πινάκων υποψηφίων μέχρι 01.11.2018
10. Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής ύστερα από τη Δημόσια κλήρωση μέχρι 02.11.2018
11. Υποβολή ενστάσεων κατά τον πίνακα υποψηφίων από 02.11.2018 – 05.11.2018
12. Εξέταση ενστάσεων από την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι 07.11.2018
13. Κατάρτιση οριστικού πίνακα υποψηφίων μέχρι 08.11.2018
14. Εκτύπωση ψηφοδελτίων και προώθησή τους μέχρι 09.11.2018
15. Προώθηση οριστικών καταλόγων εκλογέων, ψηφοδελτίων φακέλων και γενικού εκλογικού υλικού σε
όλες τις υπηρεσίες και την εφορευτική επιτροπή μέχρι 12.11.2018
16. Εγκύκλιος μέχρι 29.11.2018
17. Διεξαγωγή εκλογών 10.12.2018

Δείτε την Απόφαση εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook