Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η Απόφαση για την πρόσληψη 19 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 3 εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής, 3 εκπαιδευτικών πλήρους και 2 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής, 5 εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής, 10 εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, 4 εκπαιδευτικών πλήρους και 2 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 8 εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου της ειδικότητας ΠΕ79.01-Μουσικής, 5 εκπαιδευτικών πλήρους και 2 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ86- Πληροφορικής και 14 εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου της ειδικότητας ΠΕ91.01-Θεατρικής Αγωγής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031898 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.

Πατήστε εδώ για την απόφαση

Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αποκλειστικά και μόνον στα Ενιαίου Τύπου Δημοτικά Σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 22 έως και την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018. Θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook