Εγκρίθηκε η  πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων, καθώς και υποψηφίων διδακτόρων του ιδίου Πανεπιστημίου για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Σύμφωνα με την KΥΑ (ΑΔΑ: 6ΥΗΕ4653ΠΣ-Π47), ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης καθορίζεται μέχρι έξι (6)ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι δέκα (10) ώρες για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης δεν θα ξεπερνά τις 2.500 ώρες για το έτος 2018. Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον των εργοδοτικών εισφορών.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook