Δημοσιεύτηκε προκήρυξη κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 ΕΑΕ (Τ.Ε.) και ΠΕ79 Μουσικής στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση, σύμφωνα με την 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592/25-10-2004 τ.Β’) Υπουργική Απόφαση, σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην κατεχόμενη οργανική θέση, μέχρι 31 Αυγούστου του 2019.

Κατά τις μεταθέσεις προτιμούνται όσοι έχουν επιπλέον τα παρακάτω προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας:

α. Επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία αυτά. Ειδικά για τη μετάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν κατά πλειοψηφία Ρομά μαθητές, όπως είναι το 3ο και το 5 ο Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Μενεμένης, δεν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας.

Στο 6ο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου και στο 6 Πειραματικό Δημ. Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου – Κορδελιού, επικρατέστερη γλώσσα είναι η Αλβανική.

β. Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

γ. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής.
δ. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε Επιστήμες της Αγωγής.
ε. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους.
στ. Διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
ζ. Διδακτική εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα.
η. Επαρκή γνώση μιας διεθνούς γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).
θ. Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.

Το έγγραφο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook