Δημοσιοποιήθηκε η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ Ηλία Γεωργαντά σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» (ΟΠΣ 5031892).

Πιο αναλυτικά:

Με τo αριθ. πρωτ. 4604/02-10-2018 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ προβλέπονται νέες πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Υπηρεσία μας διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών ανά Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης:

Πιστώσεις ΕΣΠΑ1
Πιστώσεις ΕΣΠΑ2

Οι προσλήψεις θα γίνουν στα λειτουργικά κενά που προκύπτουν από τις Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης αιτημάτων για χορήγηση ΕΒΠ και Σχολικών Νοσηλευτών του σχολικού έτους 2018 – 2019. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ανωτέρω προσωπικού περιγράφονται στην αριθ. 88348/Δ3/30-5-2018 (ΦΕΚ 2038 Β΄) Υπουργική Απόφαση.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook