Έκφραση – Έκθεση/Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου: Λεξιλογικές επισημάνσεις

Της Χαράς Ανδρονίδη

Συνώνυμα:  λέξεις που έχουν την ίδια περίπου σημασία. Π.χ. ξημερώνει – χαράζει.

Αντώνυμα:  λέξεις που έχουν αντίθετη περίπου σημασία. Π.χ. ταχύτητα – βραδύτητα.

Ταυτόσημα: λέξεις που η σημασία τους είναι ακριβώς ίδια. Π.χ. στέγη – σκεπή.

Ομόρριζα:   λέξεις που έχουν όμοια ρίζα. Π.χ. γράφω —>γραφή.

Παράγωγα: λέξεις που σχηματίζονται από το θέμα άλλης λέξης με την προσθήκη κατάληξης. π.χ. αρχή -> αρχίζω.

Ομώνυμα: ομόηχες λέξεις, αλλά με διαφορετική σημασία και ορθογραφία. π.χ. κλείνω – κλίνω.

Παρώνυμα: λέξεις που μοιάζουν μεταξύ τους ως προς τον γραμματικό τύπο, τον τονισμό ή την προφορά, αλλά έχουν διαφορετική σημασία. π.χ. είδη – ήδη. Κάποια παρώνυμα διαφέρουν και ως προς τον τονισμό (τονικά παρώνυμα). Π.χ. μόνη – μονή.

Για την αναζήτηση λέξεων που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες στηριζόμαστε στην ετυμολογία των λέξεων (άπλες λέξεις ->ρίζα, σύνθετες λέξεις -> συνθετικά τους στοιχεία, α’ και β συνθετικό) και στα συμφραζόμενα.

Σχηματισμός σύνθετης λέξης με βάση τα συνθετικά μέρη μιας άλλης λέξης

Π.χ. τροποποιώ <τροπος+ποιω: δύστροπος, αρτοποιός

Σχηματισμός πρότασης από λέξη.

Σύνταξη πρότασης με ολοκληρωμένο νόημα

Π.χ. δημοκρατία: Συνήθως, μιλώντας για δημοκρατία εννοούμε το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία απορρέει και ασκείται από τον λαό.

Επεξήγηση μιας λέξης με περιφραστική μορφή

Π.χ. κοινωνικοποίηση: η ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον.

Χαρά Ανδρονίδη*
φιλόλογος, ΜΑ

Από το βιβλίο της Χαράς Ανδρονίδη και των Εκδόσεων schooltime.gr «Έκφραση – Έκθεση Β’ Λυκείου: Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» 

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για την Έκφραση – Έκθεση Λυκείου

1. Έκφραση-Έκθεση Α’ Λυκείου, 2. Έκφραση-Έκθεση Β’ Λυκείου, 3. Έκφραση-Έκθεση Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Σχεδιαγράμματα, 6. Γραμματική-Συντακτικό

Κατεβάστε δωρεάν 200+ σχολικά βοηθήματα από το schooltime.gr

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook