Από 5 Οκτωβρίου έως και 11 Οκτωβρίου 2018, κατά τις ώρες 9:00 έως 15:00, πρέπει να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στην εκπαιδευτική μονάδα που εισάγονται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018-2019.

Η αίτηση αίτηση εγγραφής υποβάλλεται είτε από τους ίδιους τους υποψηφίους είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή και πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αρ. 12033/09.7.2018 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού. 

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ημερομηνίας, τυχόν κενές θέσεις θα καλυφθούν ύστερα από νέα κατανομή των υπόλοιπων υποψηφίων, σύμφωνα με τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν και τις δηλώσεις προτίμησής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον «Πίνακα Επιτυχόντων» στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.mintour.edu.gr/images/attachments/iek-2018-19/SucceededApplications_%CE%99.%CE%95.%CE%9A.pdf

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook