Με σχετική Πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ, καλούνται τα  μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη στο Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής που συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.4547/2018, το οποίο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική δήλωση στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα ή εφόσον τέτοιο σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι. από παραπομπή στην ιστοσελίδα αυτή.

Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. υποβάλλει την ανωτέρω δήλωση στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Δ΄ Στελεχών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., (email:[email protected]).

Η Πρόσκληση

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook