Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός αξιολογικός πίνακας προεπιλογής για τη θέση Διευθυντή για το ευρωπαϊκό σχολείο MOL, καθώς και ο Πίνακας απορριφθέντων.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή έως τη Δευτέρα 8-10-2018. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ο Αξιολογικός Πίνακας

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook